Rusza „Gdynia bez barier”

0
709

Rusza kolejna edycja konkursu „Gdynia bez barier”. Projekty można zgłaszać do 11 lutego 2022 roku.

Od przeszło dwóch dekad Gdynia wyróżnia instytucje, firmy i ludzi, doceniając w ten sposób ich pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W kolejnych edycjach konkursu „Gdynia bez barier” nagradzano zarówno inwestycje niwelujące bariery architektoniczne, jak i inicjatywy społeczne, które pozwalają kształtować pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami, ale także uświadamiają, jakie ci ludzie mają potrzeby.

Laureatami nagród i wyróżnień w konkursie mogą być autorzy pomysłów i udogodnień (już istniejących, bądź będących w fazie projektu), które pomagają przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami. Nagradzane są też inicjatywy przyczyniające się do likwidowania barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, które utrudniają życie osobom niepełnosprawnym. Wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach: architektonicznej, społecznej, komunikacyjnej oraz dla projektu spoza powyższych dziedzin.

Każdy, kto przystępuje do konkursu, musi złożyć wniosek, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,
 • imię i nazwisko lub nazwę instytucji nominowanej,
 • tytuł programu i cel,
 • propozycję innowacji i rozwiązań,
 • kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna).

Wniosek nie powinien zawierać więcej niż 5 stron formatu A4. Może go złożyć autor pomysłu lub osoba trzecia – typująca autora, obiekt czy program. Nabór wniosków konkursowych potrwa do 11 lutego 2022 roku. Można je składać na trzy sposoby:

 • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs „Gdynia bez barier” – XXII edycja”,
 • wysłać pocztą na podany wyżej adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs „Gdynia bez barier” – XXII edycja”,
 • wysłać drogą mailową na adres: niepelnosprawni@gdynia.pl.

Finał XXII edycji konkursu „Gdynia bez barier” ma się odbyć w maju 2022 roku. W ubiegłym roku nagrodzono:

 • Iwonę Wojdowską – za „malowanie” rzeczywistości pełnej emocji i prawdy o człowieku,
 • Karinę Kocieniewską – za pasję do tańca, która potrafi porwać i uskrzydlić każdego. Laureatka udowadnia, że taniec nie ma granic ani barier i że to stan umysłu i duszy,
 • Muzeum Emigracji w Gdyni – za otwartość na potrzeby wszystkich odbiorców oraz organizację wydarzeń dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, tym samym włączając je w życie kulturalne miasta,
 • Fundację „Zostaw swój ślad” – za organizację Festiwalu Wrażliwego, który pokazuje przenikanie świata ludzi niepełnosprawnych i sprawnych, gdzie najważniejszą wartością jest wrażliwość na drugiego człowieka.

Oprac. Mateusz Kalinowski