Rekrutacja do szkół podstawowych

0
158

O dzisiaj, 20 marca, rozpoczyna się rekrutacja do szkół podstawowych.

W naszym mieście jest ona prowadzona w wersji papierowej – podanie o przyjęcie należy dostarczyć do wybranej placówki. Listy przyjętych będą ogłoszone w maju.

Zgodnie z przepisami, szkoła podstawowa musi zapewnić miejsce wszystkim dzieciom mieszkającym w jej rejonie. Kandydaci na uczniów przyjmowani są na podstawie wniosku rodziców (w tym roku odbywa się to w wersji papierowej), którzy załączają oświadczenie o miejscu zamieszkania. Przypomnijmy, że obecnie obowiązek szkolny dotyczy dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą siedem lat. Z kolei do oddziałów przedszkolnych w szkołach tzw. „zerówek”, dzieci przyjmowane są w odrębie rekrutacji, razem z kandydatami do przedszkoli.

Co w sytuacji, jeżeli chcemy wybrać inną szkołą, niż ta, w rejonie której mieszka nasze dziecko? Jest to możliwe pod dwoma warunkami – jeżeli w wybranej placówce są jeszcze wolne miejsca – a to zazwyczaj wiadome jest dopiero w sierpniu, ważne jest również to czy jesteśmy mieszkańcami w Gdyni.

W mieście, obok typowych klas w szkołach podstawowych, uruchamiane są również klasy sportowe ze zwiększoną ilością zajęć z wybranej dyscypliny sportu oraz klasy dwujęzyczne. Pierwsze z nich w większości dotyczą pierwszo i czwartoklasistów, drugie otwierane są na poziomie klasy siódmej. Do tego typu klas obowiązują testy predyspozycji.

Ważne terminy:

  • 20 marca do 20 kwietnia do godz. 15.00 – czas na składanie wniosków o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej,
  • 24 kwietnia do 27 kwietnia – czas na przeprowadzenie testów sprawnościowych do klas sportowych i testów predyspozycji do klas językowych,
  • 8 maja, godz. 12.00 – ogłoszenie wyników testów sprawnościowych i predyspozycji,
  • 10 maja, godz. 12.00 – podanie do publicznej widomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezaklaifikowanych,
  • do 15 maja – potwierdzenie woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia
  • do 17 maja do godz. 12.00 – podanie do publicznej widomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • Od 6 czerwca – rekrutacja uzupełniająca.

Oprac. Karol Molęda