Redłowo: Worki pełne roboty

0
812

Dzięki inicjatywie Rady Dzielnicy Redłowo oraz olbrzymiemu wsparciu Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego SP 34 oraz mieszkańców wszyscy mieli ręce, a właściwie worki pełne roboty.

W sobotnie południe, mieszkańcy sprzątali rejony wokół SP 34, ul. Cylkowskiego, Kopernika (sam teren placówki), rejon Cmentarza, ul. Cylkowskiego/Legionów oraz teren skarpy wzdłuż ul. Redłowskiej. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania! Po kilkudziesięciu minutach sterty śmieci zapełniały wyznaczone miejsca. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za czynny udział w dbaniu o wygląd dzielnicy.

Źródło: fb dzielnicy

Oprac. Amelia Bielska