Real Stories

0
802

W Wymiennikowni odbyło się nietypowe spotkanie, na którym zaproszeni goście podzielili się historiami ze swojej kariery.

Każdy z nas ma w sobie “cząstkę indywidualności” i aspiracje do podążania swoją własną, indywidualną drogą w życiu. Jeżeli podążasz śladami innych, zawsze będziesz deptał ich cień. The Series of Bboys’ & Bgirls’ Real Stories’ – to seria warsztatów, których kierunek jest nietypowy. Zamiast skupiać się na nauce ruchów, zaproszeni goście dzielą się najważniejszymi momentami na drodze “kariery” bboys’&bgirls’, którą kroczą od lat.

Oprac. Witek Olejarz