Ranking szkół średnich 2024

0
380

III Liceum Ogólnokształcące utrzymało piątą pozycję w ogólnopolskim rankingu przygotowanym przez “Perspektywy”.

Piąta pozycję w skali kraju dla III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni to potwierdzenie wysokiego poziomu i osiągnięć “Trójki”. Przypomnijmy, że szkoła trzeci rok z rzędu utrzymuje to zaszczytne miejsce.

Niestety inne szkoły średnie straciły swoje wysokie lokaty, uzyskane w zeszłorocznym zestawieniu. VI LO uplasowało się na 97 miejscu (spadek z 79 pozycji) ale pozostało 7 w pomorskim) a II LO spadło ze 110 lokaty na 127 (9 pozycja w województwie). Kolejno uplasowały się X LO (171 pozycja w Polsce i 13 w pomorskim) oraz Katolickie LO (246 pozycja w kraju i 17 w pomorskim).

Wśród szkół technicznych najwyższą lokatę uzyskał Zespół Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych, poprawiając swój zeszłoroczny wynik o 10 miejsc i lokując się na 61 pozycję w kraju (5 w województwie pomorskim). Spory awans zanotowało Technikum Ekonomiczne, które z 452 miejsca awansowało w skali kraju na.. 127 pozycję a w województwie wskoczyło na 6!

W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej). W pełnej wersji publikacji dostępnej na stronie Perspektywy.pl Czytelnicy znajdą listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczył prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Oprac. Paweł Musiał