Ranking szkół średnich 2023

0
151

III Liceum Ogólnokształcące ponownie na piątej pozycji ogólnopolskiego rankingu przygotowanym przez “Perspektywy”.

Wśród wyróżnionych szkół średnich piątą pozycję w skali kraju zajęło III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. To kolejny znakomity wynik gdyńskiej „Trójki”, która utrzymała zeszłoroczną pozycję.

Wysoką lokatę uzyskało także VI LO (79 miejsce w kraju i 7 w pomorskim) oraz II LO, które awansowało o 65 pozycji (z 175 miejsca w 2022 na 110 w 2023 i 10 pozycję w województwie). Kolejno uplasowały się X LO (132 pozycja w Polsce i 12 w pomorskim) oraz Katolickie LO (201 pozycja w kraju i 17 w pomorskim).

Wśród szkół technicznych najwyższą lokatę uzyskał Zespół Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych, poprawiając swój zeszłoroczny wynik o 51 miejsc i lokując się na 71 pozycję w kraju (4 w województwie pomorskim).

W 25. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. W pełnej wersji publikacji – dostępnej na stronie Perspektywy.pl – Czytelnicy znajdą listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z: przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczyła prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Oprac. Paweł Musiał