Pustki Cisowskie: sesja Rady Dzielnicy

0
323

W obradach XXX sesji Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo uczestniczyło 8 radnych dzielnicy, a spotkanie poprowadziła Emilia Rogała, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy.

Na sesji przyjęto uchwałę w sprawie wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienie niewykorzystanych w 2022 roku środków finansowych. Kwotę w wysokości 11.490 zł postanowiono rozdzielić na zadania, które są w planie finansowym dzielnicy na 2023 rok, a zwiększenie środków nastąpi przy zadaniach:

  • zakup książek i audiobook-ów do Biblioteki Pustki Cisowskie – o 2.000 zł,
  • organizacja warsztatów rowerowych dla dzieci – o 2.000 zł,
  • organizacja zajęć w Przystani Chabrowa (teatralne, klub seniora) – o 2.490 zł,
  • organizacja teatru plenerowego w dzielnicy (spektakl dla dorosłych) – 5.000 zł.

W dalszej części omówiono zmiany w komunikacji miejskiej, które zostały wprowadzone z dniem 30 stycznia 2023. Mieszkańcy z dużym zaskoczeniem przyjęli informację o likwidacji linii trolejbusowych 34 i 30 oraz autobusowej W. Zarząd Dzielnicy wystosował 17 stycznia 2023r. pismo do pani Katarzyny Gruszeckiej-Spychały, wiceprezydentki miasta Gdyni oraz pana Huberta Kołodziejskiego, dyrektora ZKM Gdynia, z prośbą o ponowną analizę zmian w komunikacji miejskiej na terenie Gdyni, w tym utrzymanie linii 34, W oraz 30 w ofercie przewozowej ZKM. Ponadto podczas sesji radni dzielnicy jednogłośnie podjęli decyzję o przygotowaniu petycji do Prezydenta Miasta Gdyni, w sprawie przywrócenie linii 34 i W oraz 30 do oferty przewozowej ZKM Gdynia.

Ponadto podjęto dyskusję na temat inwestycji terenu rekreacyjnego przy ul. Skarbka. Rada Dzielnicy jest w stałym kontakcie z Gdyńskie Centrum Sportu, które odpowiada ze realizację inwestycji. Według wstępnych informacji zakończenie inwestycji zostało przeniesione na wiosnę br. Biuro rady dzielnicy otrzymuje także zgłoszenia od mieszkańców w sprawie nieprawidłowych zachowań w obrębie tego terenu, takich jak: wyprowadzanie psów, spożywania alkoholu czy wyrzucania śmieci. Wszystkie takie zgłoszenia są przekazywane do GCS lub ZBILK oraz służb porządkowych.

Na zakończenie sesji omówiono rozpoczynającą się 10. edycję Budżet Obywatelski Gdynia, która po raz kolejny daje bezpośrednią możliwość decydowania mieszkańcom o przeznaczeniu wydatkowania części środków z budżetu miasta. Każdy gdynianin ma możliwość złożenia swoich projektów na działanie dzielnicowe i/lub miejskie do 20 lutego br. Radni dzielnicy przedyskutowali również bieżące potrzeby inwestycyjne w dzielnicy rozpatrując m.in. możliwość ich realizacji ze środków BO. Będą również zachęcać mieszkańców do składania własnych wniosków.

Termin kolejnej sesji Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo wyznaczono na dzień 15 marca 2023 r.

Źródło i foto: fb RD PC-D

Oprac. Małgorzata Trasna