Pustki Cisowskie-Demptowo: XXII sesja Rady Dzielnicy

0
362

XXII sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo odbyła się w środę 12 stycznia.

Gościem sesji była p. Dobrosława Korczyńska-Partyka, kierownik Działu Przestrzeni Społecznych w Laboratorium Innowacji Społecznych. Sesję przeprowadzono w trybie zdalnym. W obradach uczestniczyło siedmioro radnych dzielnicy.

W ramach sesji podjęto uchwałę w sprawie wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienie niewykorzystanych w 2021 roku środków finansowych z zadań:
1. zabezpieczenie pieszych spowalniające ruch na fragmencie ul. Chabrowej na wysokości pętli autobusowej;
2. dofinansowanie obiadów dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 16;
3. organizacja akcji sprzątania Ziemi na dzielnicy;
3. zakup i montaż ławek oraz przysiadaków;
4. doposażenie placu zabaw przy ul. Gulgowskiego.
Wymienione zadania nie zostały zrealizowane z uwagi na przeciągające się uzgodnienia oraz procedury, a także z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne, w związku z tym środki finansowe przenoszone są na kolejny rok, w którym nastąpi realizacja działań.

Głównym tematem sesji było omówienie przy udziale przedstawicielki Laboratorium Innowacji Społecznych tematu otwarcia oraz rozpoczęcia działalności Przystani Chabrowa, która ma zostać uruchomiona w lutym br. Jak poinformowała pani Dobrosława Korczyńska- Partyka, każda Przystań rozwija się w kierunku będącym odpowiedzią na zainteresowania i potrzeby sąsiedzkie. Wszystkie spotkania, zajęcia i warsztaty realizowane w ramach funkcji sąsiedzkiej i są dla uczestników darmowe. Każdy chętny może poprowadzić zajęcia, wziąć udział w spotkaniach organizowanych przez sąsiadów. Jeśli mieszkańcy mają swoje pomysł na zajęcia, pracownicy LIS pomogą je zorganizować. W tej sprawie można kontaktować się mailowo sekretariat@lis.gdynia.pl. Rada Dzielnicy zamierza aktywnie włączyć się w tworzenie oferty programowej Przystani Chabrowa. Planowane są m. in. zajęcia teatralne, plastyczne i rekreacji ruchowej, a także stworzenie dzielnicowego Klubu Rodzica.

W dalszej części sesji dyskutowano nt. nowej edycji Budżetu Obywatelskiego Gdynia 2022 oraz pomysłów zadań, które mogłyby być wnioskowane do tegorocznej edycji. Etap składania projektów do BO2022 rozpocznie się 24 stycznia br. Do rozdysponowania w dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo jest ponad 270 tys. zł na projekty duże oraz ponad 30 tys. zł na projekty małe. W puli projektów miejskich przewidziano kwotę o wartości ponad 2 mln zł.

Na koniec streszczono pracę Zarządu między sesjami oraz omówiono bieżące sprawy zgłaszane przez mieszkańców dzielnicy. Termin kolejnej sesji Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo wyznaczono na 09 marca 2022 roku.

Oprac. Monika Rak, wiceprzewodnicząca Zarządu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo