Pustki Cisowskie-Demptowo: Rada Dzielnicy o rowerach

0
396

29 września br. odbyła się XX sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo.

Spotkanie poprowadziła Emilia Rogała, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy. W obradach uczestniczyło sześciu radnych dzielnicy oraz zaproszeni goście prof. Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni oraz Jakub Furkal, radny miasta, pełniący także funkcję oficera rowerowego Gdyni.

Głównym tematem sesji było omówienie spraw związanych z komunikacją rowerową. Wspólnie szukano rozwiązań na usprawnienie miejskiej infrastruktury rowerowej w obrębie dzielnicy. Jakub Furkal przedstawił także aktualny postęp prac przy budowie gdyńskiego odcinka Szlaku Turystycznego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy. Obecnie trwają uzgodnienia w sprawach technicznych z Nadleśnictwem Gdańsk. Dzięki tzw. łącznikom mieszkańcy będą mogli bezpośrednio ze swoich osiedli wjechać rowerami na leśne trasy rowerowe. Ze zmodernizowanych nawierzchni i nowego oznakowania skorzystają też amatorzy pieszych wycieczek.

W trakcie sesji podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Finansowego dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo na rok 2022. W ramach przyznanej dla dzielnicy kwoty 79.310 zł zaplanowano zadania w zakresie edukacji, kultury, rekreacji i ochrony zdrowia.

Rozpoczęto także dyskusję w sprawie wprowadzenie strefy TEMPO 30 na terenie Pustek Cisowskich-Demptowa. Radni byli zgodni co do zasadności takiego rozwiązania, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy. Dzięki ograniczeniom prędkości spada liczba wypadków i niebezpiecznych zdarzeń na drogach. Korzyści z wprowadzenia takich stref do miast jest jednak dużo więcej – większa płynność ruchu poprzez utrzymywanie stałej prędkości jazdy, dzięki czemu ruch pozbawiony jest niepotrzebnych zatrzymań i hamowań (mniejsze straty paliwa), zwiększony ruch rowerowy, mniejszy hałas oraz poprawa jakości powietrza. Opinia Rady Dzielnicy w postaci uchwały Zarządu Dzielnicy zostanie przekazana do gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który jest jednostką koordynującą wprowadzanie takich stref w mieście.

Termin kolejnej sesji Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo wyznaczono na 24 listopada br.

Oprac. Mateusz Kalinowski