Cisowa: plan finansowy na 2022 rok

0
72

28 września odbyła się XXI sesja Rady Dzielnicy Cisowa. W obradach stacjonarnych uczestniczyło 9 radnych. Głównym tematem spotkania był plan finansowy dzielnicy na 2022 rok.

Środki finansowe dzielnicy na 2022 rok wynoszą 111.140 zł, radni dzielnicy rozdzielili je na poszczególne zadania do realizacji w nadchodzącym roku. Część środków przeznaczono na dofinansowanie potrzeb jednostek edukacyjnych działających na terenie dzielnicy, takich jak Przedszkola Samorządowe nr 32 i 56 oraz Szkoła Podstawowa nr 31. Radni w dużej mierze postawili także na aktywności w różnych grupach wiekowych m.in. przewidziano kontynuację cyklicznej imprezy sportowej Cisowa Cup 2022, zajęcia sportowe dla dzieci, zawody biegowe dla dzieci, rodzinny rajd rowerowy oraz integracyjne pikniki i wycieczki międzypokoleniowe. Ponadto zaplanowany został kolejny element działań proekologicznych i zarazem edukacyjnych, czyli montaż domków dla owadów na terenie dzielnicy Cisowa. Plan finansowy Rady Dzielnicy Cisowa na 2022 rok przyjęto jednogłośnie w formie uchwały.

Podczas spotkania dyskutowano również, nad zwiększeniem kwoty dofinansowania zadania inwestycyjno-remontowego o nazwie: modernizacja i remont obiektów sportowych przy ul. Chylońskiej 227, którego operatorem jest Szkoła Podstawowa nr 31. Zadanie jest współfinansowane razem z gminą Gdynia, która przeznaczyła na jego realizację kwotę w wysokości 300.000 zł przy ustaleniu, że pozostałe potrzebne środki finansowe przekaże Rada Dzielnicy, z puli środków inwestycyjno-remontowych będących w jej dyspozycji na lata 2019-2023. W związku z tym, że przygotowanie projektu i realizacja zadania zostały przez wykonawców ustalone na kwotę 910.000 zł, Rada Dzielnicy Cisowa podjęła decyzję o zwiększeniu – wstępnie ustalonego na kwotę 500.000 zł – dofinansowanie zadania, podwyższając je do maksymalnej kwoty 610.000 zł.

W składzie Rady Dzielnicy powitano oficjalnie, bo po raz pierwszy w formie stacjonarnej nowych radnych dzielnicy: Pawła Pokryfkę, Grzegorza Dowgana i Roberta Trancyngiera, którzy weszli w skład Rady w wyniku złożenia w ostatnim czasie kilku rezygnacji z mandatów radnych. Na kolejną sesję Rady Dzielnicy Cisowa, której termin wyznaczono na 26 października, postanowiono zaprosić komendanta Straży Miejskiej oraz przedstawicieli Policji.

Oprac. Martyna Rodzik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here