Cisowa: plan finansowy na 2022 rok

0
479

28 września odbyła się XXI sesja Rady Dzielnicy Cisowa. W obradach stacjonarnych uczestniczyło 9 radnych. Głównym tematem spotkania był plan finansowy dzielnicy na 2022 rok.

Środki finansowe dzielnicy na 2022 rok wynoszą 111.140 zł, radni dzielnicy rozdzielili je na poszczególne zadania do realizacji w nadchodzącym roku. Część środków przeznaczono na dofinansowanie potrzeb jednostek edukacyjnych działających na terenie dzielnicy, takich jak Przedszkola Samorządowe nr 32 i 56 oraz Szkoła Podstawowa nr 31. Radni w dużej mierze postawili także na aktywności w różnych grupach wiekowych m.in. przewidziano kontynuację cyklicznej imprezy sportowej Cisowa Cup 2022, zajęcia sportowe dla dzieci, zawody biegowe dla dzieci, rodzinny rajd rowerowy oraz integracyjne pikniki i wycieczki międzypokoleniowe. Ponadto zaplanowany został kolejny element działań proekologicznych i zarazem edukacyjnych, czyli montaż domków dla owadów na terenie dzielnicy Cisowa. Plan finansowy Rady Dzielnicy Cisowa na 2022 rok przyjęto jednogłośnie w formie uchwały.

Podczas spotkania dyskutowano również, nad zwiększeniem kwoty dofinansowania zadania inwestycyjno-remontowego o nazwie: modernizacja i remont obiektów sportowych przy ul. Chylońskiej 227, którego operatorem jest Szkoła Podstawowa nr 31. Zadanie jest współfinansowane razem z gminą Gdynia, która przeznaczyła na jego realizację kwotę w wysokości 300.000 zł przy ustaleniu, że pozostałe potrzebne środki finansowe przekaże Rada Dzielnicy, z puli środków inwestycyjno-remontowych będących w jej dyspozycji na lata 2019-2023. W związku z tym, że przygotowanie projektu i realizacja zadania zostały przez wykonawców ustalone na kwotę 910.000 zł, Rada Dzielnicy Cisowa podjęła decyzję o zwiększeniu – wstępnie ustalonego na kwotę 500.000 zł – dofinansowanie zadania, podwyższając je do maksymalnej kwoty 610.000 zł.

W składzie Rady Dzielnicy powitano oficjalnie, bo po raz pierwszy w formie stacjonarnej nowych radnych dzielnicy: Pawła Pokryfkę, Grzegorza Dowgana i Roberta Trancyngiera, którzy weszli w skład Rady w wyniku złożenia w ostatnim czasie kilku rezygnacji z mandatów radnych. Na kolejną sesję Rady Dzielnicy Cisowa, której termin wyznaczono na 26 października, postanowiono zaprosić komendanta Straży Miejskiej oraz przedstawicieli Policji.

Oprac. Martyna Rodzik