Pustki Cisowskie: dawny dom dziecka

0
466

W przyszłości najprawdopodobniej zmieni się funkcja terenu, na którym obecnie znajduje się niszczejący budynek po dawnym Domu Dziecka w Demptowie.

Kłopotliwa, w przeszłości będąca przedmiotem sporu sądowego byłych właścicieli, i kosztowna w utrzymaniu miejska nieruchomość przy ul. Demptowskiej 46 ma docelowo zmienić się za sprawą nowego inwestora.

Niełatwa historia i kosztowne remonty

Skomplikowana sytuacja związana z tym obiektem – m.in. ciągnący się spór sądowy z dawnymi właścicielami terenu, którzy zostali wywłaszczeni w latach 60. ubiegłego wieku (zakończony odmową zwrotu) – sprawiły, że stopniowo pogarszał się jego stan, a potencjalny remont i zaadaptowanie przez miasto do innej roli stawało się coraz bardziej kosztowne. Pod koniec lutego ubiegłego roku nieruchomość formalnie opuścił ostatni użytkownik.

Przeprowadzona jeszcze w zeszłym roku okresowa kontrola budowlana wykazała szereg uszkodzeń – kosztownego remontu wymagałyby elewacje i tynki, ciągi komunikacyjne, spora część okien czy pokrycie dachowe, a ogólny stan określono jako średni, obejmujący wiele napraw.

Teren zmieni swoją funkcję

Po zlikwidowaniu działającego w tym miejscu do 2012 roku Domu Dziecka (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przekreśliła funkcjonowanie zbiorowych placówek) gdyński samorząd szukał sposobu na nowe zagospodarowanie terenu.

Analizowane było między innymi utworzenie Domu Pomocy Społecznej – ostatecznie nie doszło ono do skutku ze względu na politykę deinstytucjonalizacji i odchodzenia od dużych obiektów tego typu na rzecz mieszkań wspieranych. Przez kilka lat przy ul. Demptowskiej funkcjonowała też jedna z filii miejskiego żłobka „Niezapominajka”.

O to, aby nadać nowe funkcje i zagospodarować teren po byłym Domu Dziecka regularnie apelowali też sami mieszkańcy tej dzielnicy. Dzięki ich aktywności na części terenu realizowane są projekty wybrane głosami gdynian w Budżecie Obywatelskim – w 2017 roku oddano do użytku teren rekreacyjny z plenerową siłownią, boiskiem do koszykówki, oświetleniem i małą architekturą. W toku jest też kolejny projekt, który uzupełnia wcześniejszą inwestycję. Na miejscu powstaje m.in. boisko do piłki nożnej, plac zabaw i ścianka wspinaczkowa.

Wcześniej do dyskusji o tym, jak zmieni się ten obszar zaproszono też Radę Dzielnicy, która konsultowała z miejskimi jednostkami zarówno same projekty, jak i szersze zagospodarowanie terenu. Ostatecznie, decyzją prezydenta Gdyni, cała działka oznaczona numerem 1313 (teren położony od strony ul. Skarbka), czyli ponad 4,7 tys. metrów kwadratowych w samym środku Demptowa został przeznaczony pod sport i rekreację. Będzie funkcjonować na niej przyjazna mieszkańcom, ogólnodostępna przestrzeń do wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu.

W promieniu zaledwie dwóch kilometrów działają już natomiast dwie nowoczesne Przystanie Sąsiedzkie (Przystań Chabrowa 43 oraz Przystań Chylońska 237), które spełniają inną z funkcji proponowanych wcześniej przez mieszkańców.

Wyzwanie dla inwestora

Część Pustek Cisowskich-Demptowa obejmująca obiekt po domu dziecka i przylegającą działkę nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ewentualna nowa zabudowa będzie musiała przede wszystkim współgrać z istniejącym otoczeniem oraz z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni z 2019 roku. Mowa o zabudowie mieszkaniowej, która zarówno znajduje się w sąsiedztwie, jak i została zawarta w treści wspomnianego studium – ponadto nie koliduje z sąsiednim, ogólnodostępnym terenem rekreacji, o który zabiegali mieszkańcy tej części Gdyni.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji gdyńskiego Urzędu Miasta dokonał już analizy, która jest niezbędna do przygotowania nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargowym. O przyszłym zagospodarowaniu terenu przez nowego inwestora zadecydują warunki zabudowy – rozpoczyna się postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Oprac. Paweł Musiał