Praca w służbach mundurowych a dobry wzrok

0
385

Marzenia się spełniają, jednak czasami trzeba im pomóc by się ziściły, zwłaszcza jeśli wiadomo co może stać się przeszkodą w ich realizacji.

Na przykład kandydaci do służb mundurowych poza pozytywnym wynikiem testów psychologicznych, kompetencyjnych i sprawnościowych, muszą się wykazać bardzo dobrym stanem zdrowia psychicznego i fizycznego, stając przed komisją lekarską. Niestety – pomimo doskonałych wyników podczas testów i doskonałej sprawności fizycznej, wielu kandydatów traci nadzieję na wymarzoną pracę na spotkaniu z komisją lekarską.

Wymagania dotyczące wzroku służb mundurowych

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 1991 r. „w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych”, komisje lekarskie oceniają na podstawie badań lekarskich zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w stosunku do kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej czy Państwowej Straży Pożarnej.

Badanie wzroku jest jednym z wielu, jednak to właśnie wady wzroku najczęściej eliminują z wyścigu do służby i kariery w służbach mundurowych, pomimo że „widełki” dopuszczalnych wad refrakcji są wymienione w/w rozporządzeniu, jak również mimo szerokiego dostępu do informacji na temat nowoczesnych, szybkich i przede wszystkim bardzo skutecznych technik laserowej korekcji wzroku. Warto zaznaczyć, że do skorzystania z zabiegu laserowego często zachęca sama komisja, zostawiając furtkę dla tych, którzy mają doskonałe wyniki testów i możliwość uzyskania znacznej – jeśli nie całkowitej – poprawy ich widzenia. Odwleka to wydanie decyzji o zdolności lub niezdolności do służby, do czasu powtórnego badania i definitywnej opinii.

Jak uniknąć rozczarowania z tytułu niezdolności do służby, lub stresu związanego z szybkim wykonaniem zabiegu – często też z finansową jego stroną, aby ewentualnie powtórzyć badanie? Przede wszystkim trzeba być na bieżąco ze stanem narządu wzroku, czyli regularnie odwiedzać okulistę. Wielu osobom wydaje się, że mają doskonały wzrok z bardzo prostego powodu – nigdy nie widzieli lepiej niż pamiętają, więc nie mają skali porównawczej. Jeszcze bardziej dziwi fakt, że przed komisją lekarską stają często osoby korzystające już z okularów lub soczewek kontaktowych twierdząc, że ich wada mieści się w widełkach z rozporządzenia, jednak wyniki badań wykazują znacznie większe wartości.

Przyjmuje się w dużym uproszczeniu, że maksymalne wartości wad które nie eliminują z ubiegania się do służby to wady pomiędzy -1D a +3D. Należy jednak brać pod uwagę ewentualne współwystępowanie astygmatyzmu i/lub inne komplikacje związane z budową oka, przebytymi urazami i chorobami, które będą dyskwalifikujące podczas rekrutacji nawet przy niższych wartościach krótko – i dalekowzroczności. Laserowa korekcja wzroku jest dziś zaawansowana na tyle, aby całkowicie eliminować nawet złożone wady. Oczywiście wiele zależy od budowy oka, ale też od lekarza/operatora i sprzętu którym się posługuje.

Wszystkie zabiegi można przeprowadzić w procedurze jednodniowej, czyli rano kwalifikacja i tego samego dnia zabieg. Bardzo często korzystają z tej możliwości kandydaci do szkół oficerskich oraz do pracy w służbach mundurowych, a nawet już w takich służbach pracujący, u których dopiero pojawiła się lub pogorszyła wada, co może być przeszkodą dla awansu lub dalszej pracy. – tłumaczy lekarz okulista dr Piotr Gołębiowski z centrum medycznego Laguna Medical.

Działanie w pośpiechu

Zazwyczaj komisja daje niewiele czasu na wykonanie zabiegu – i ze świadomością definitywnego rozstrzygania o przyszłości, może przynieść więcej szkody niż pożytku. Dlatego jeszcze przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych do szkoły lub do pracy w służbach mundurowych, sprawdź u okulisty w jakiej kondycji są Twoje oczy i jak możesz usunąć ewentualne wady. W razie konieczności możesz znacznie zaoszczędzić nie tylko na czasie i nerwach, ale też na cenie, a jednocześnie zyskać na jakości. Jeśli bowiem trzeba poddać się zabiegowi, to nie w pierwszej lepszej napotkanej klinice, tylko w wybranym miejscu cieszącym się dobrą opinią i zaufaniem pacjentów. Warto zwrócić uwagę jakimi metodami wykonuje się tam zabiegi i czy są to zabiegi nowoczesne, wymagające najnowszych technologii. Działając z wyprzedzeniem masz możliwość porównania ofert i korzystania z rabatów i okazji.

Oprac. Karol Molęda