Poszukiwani panowie z talentami wokalno-aktorskimi

0
753

Państwowe Policealne Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni ogłasza dodatkową rekrutację. Pilnie poszukiwani… panowie!

Rekrutacja dla Panów odbędzie się 29 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Kandydat jest zobowiązany do przygotowania niezbędnych dokumentów w białej podpisanej teczce. (Kopia ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne (odpis), 3 zdjęcia legitymacyjne, życiorys, kwiestionariusz i zgoda RODO ( do pobrania link poniżej ), zaświadczenia lekarskie od Lekarza Ogólnego, Ortopedy lub Chirurga i Foniatry lub Laryngologa, świadczące o braku przeciwskazań podjęcia nauki w szkole artystycznej). Zgłoszenia prosimy wysyłać na emaila – ppswagdynia@gmail.com

Kliknij aby otworzyć folder z dokumentami do wypełnienia

Egzamin składa się z:

Egzamin ruchowo-taneczny – Na egzaminie z tańca będziecie wykonywać zadania taneczno-rytmiczne za prowadzącymi egzamin. Oceniana będzie:
• sylwetka (proporcjonalna i prawidłowa budowa ciała)
• gibkość i rozciągnięcie oraz koordynacja ruchowa
• wyobraźnia ruchowo przestrzenna (etiuda ruchowo-rytmiczna, improwizacja)
• pamięć ruchowa (powtórzenie zadanego krótkiego układu choreograficznego, powtórzenie kilkutaktowej sekwencji ruchowo-rytmicznej)

Badanie predyspozycji słuchowych
Słuch wysokościowy: powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie w różnych rejestrach – pamięć muzyczna: powtarzanie głosem krótkiej melodii tonalnej (motyw dwutaktowy) zagranej jeden raz lub zagrany dwukrotnie jeżeli motyw jest bardziej skomplikowany – słuch harmoniczny: odtwarzanie głosem granych jednocześnie dwudźwięków (interwały) oraz trzy, cztero – dźwięków (akordy) – poczucie rytmu: odtwarzanie za pomocą klaskania usłyszanego motywu melodyczno – rytmicznego

Egzamin praktyczny ze śpiewu
Prosimy przygotować 2 utwory (mile widziany song musicalowy) jeden w języku polskim. Oceniana będzie:
• intonacja
• barwa głosu
• artykulacja
• interpretacja utworów

Dykcja
W zakresie wymowy od kandydatów oczekuje się: prawidłowej budowy aparatu artykulacyjnego (dobry zgryz, zdrowe uzębienie) – podstawowych wiadomości z zakresu fonetyki polskiej – poprawności językowej w spontanicznych wypowiedziach – sprawności artykulacyjnej (wyraziste wymawianie) – zdrowego, brzmiącego i nośnego głosu.

Egzamin praktyczny aktorski
Na egzaminie z aktorstwa zaprezentujecie 2 teksty (proza i wiersz) . Na tych tekstach wykonacie zadane działania, etiudy aktorskie. Sprawdzimy również waszą podstawową wiedzę o teatrze, literaturze i życiu kulturalnym. Oceniana będzie:
• interpretacja tekstów
• zadane działania na przygotowanych przez kandydata tekstach
• zadane etiudy aktorskie
• Sprawdzenie podstawowej wiedzy o teatrze, literaturze, życiu kulturalnym w kraju oraz zainteresowaniach kandydata
* Szkoła na czas egzaminu nie zapewnia noclegów.

Do Studium może ubiegać się Kandydat, który w tym roku kalendarzowym nie kończy więcej niż 23 lata.

Każdy kandydat za egzamin może otrzymać punktację od 1 do 10. Jeśli uzyskacie średnią 5 i powyżej, egzamin uważamy za zdany. Należy zdać wszystkie egzaminy, niestety czasami nie ma to wpływu na przyjęcie do szkoły, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Oprac. Mateusz Kalinowski