Posadź drzewo

0
496

W trosce o nasze środowisko Gdynia realizuje nowy projekt edukacyjny „Posadź drzewo”. Jego uczestnicy, dzieci i młodzież wspólnie zazielenią nasze miasto.

Projekt „Posadź drzewo” skierowany jest do najmłodszych mieszkańców Gdyni – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednym z jego elementów jest kampania edukacyjna. We wszystkich gdyńskich szkołach w czerwcu nauczyciele zorganizowali lekcje tematyczne m.in. o sposobach łagodzenia zmian klimatycznych, a najprostszym z nich jest właśnie sadzenie drzew. Wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne uczniowie zostali także włączeni w proces decydowania o tym, gdzie w mieście zasadzić drzewo.

Uczeń, mając do dyspozycji aktywne Konto Mieszkańca, może poprzez wielofunkcyjną aplikację Gdynia.pl zgłosić propozycję miejsca nasadzeń nowych drzew. Lokalizacja ta może być dobrana niemalże dowolnie, jedynym ograniczeniem jest kwestia własności terenu i docelowe jego przeznaczenie. Zgłoszenia nasadzeń, które otrzymają najwięcej głosów będą ostatecznie analizowane pod względem zasadności i na tej podstawie wybrane do realizacji.

Co zrobić, gdy nie ma się aktywnego Konta Mieszkańca? Dla rodziców została stworzona również instrukcja zakładania Konta Mieszkańca i delegowania uprawnień do korzystania z niego dla dzieci – uczniów. To pozwoli im poprzez aplikację oddać głos na daną lokalizację drzewa lub wskazać jakąś konkretną. Instrukcja w najbliższym czasie zostanie przekazana rodzicom za pośrednictwem e-dziennika.

Sposób głosowania:

  • Rodzice gdyńskich uczniów aktywują konta dzieci poprzez dodanie adresu e-mail.
  • Następnie dzieci logują się do własnych kont poprzez stronę konto.um.gdynia.pl lub aplikację gdynia.pl.
  • Wybierają zakładkę POSADŹ DRZEWO i wysyłają swoje propozycje nasadzeń.

 

Oprac. Mateusz Kalinowski