Polanka Redłowska – koncepcja zaprezentowana

0
136

Poszanowanie tradycji miejsca, przyrody, pogodzenie nierzadko sprzecznych punktów widzenia w drodze konsensusu, wreszcie – wizja miejsca w takim kształcie, w jakim chcą go mieszkańcy.

W siedzibie Urban Lab w Gdyni, odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym zaprezentowano efekty prac nad zagospodarowaniem Polanki Redłowskiej. Miejsce wybrane nieprzypadkowo, bo właśnie w Urban Labie odbywały się – z udziałem mieszkańców – konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania tego miejsca. Tym razem mieszkańcy spotkali się tu, by wspólnie poznać efekt tych prac – koncepcję dotyczącą kształtu Polanki i jej funkcji. Jak powiedział obecny na spotkaniu Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Polanka Redłowska i jej otoczenie to tereny, które budzą emocje u gdynian; wiele ciepłych emocji, wiele wspomnień.

Jak zaznaczył Andrzej Jaworski Pracowni Architektonicznej JAZ + Architekci, podczas realizacji warsztatów z mieszkańcami, starano się znaleźć przestrzeń, żeby każdy uczestnik warsztatów mógł powiedzieć, jak wyobraża sobie to miejsce, z jakimi potrzebami przychodzi. Pracownia próbowała te racje godzić, szukać rozwiązań.

Mieszkańcy, którzy przyszli to Urban Labu na prezentację koncepcji, nie zgłosili do niej uwag. Dopytywano jedynie m.in. o kwestie związane z przeniesieniem części miejsc parkingowych czy drobne kwestie techniczne.

Oprac. Marek Lutowski