Połamania długopisów, ołówków i….

0
885

Dzisiaj maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzałości z języka polskiego. 

 

W tym roku egzaminy maturalne trwają od 4 do 21 maja i składają się z dwóch części: pisemnej (od 4 do 20 maja) oraz ustnej (od 19 do 21 maja), z zastrzeżeniem, że część ustna odbywa się wyłącznie dla tych uczniów, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z takiego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

W Gdyni do matury przystąpi 2453 uczniów z 29 szkół. 1789 osób egzamin dojrzałości będzie zdawało w gdyńskich liceach, a 664 w technikach. Do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wpłynęło 19 wniosków w sprawie chęci przystąpienia do ustnego egzaminu z języka angielskiego. Aby wszystko poszło sprawnie, nad przebiegiem matur będzie czuwać 1197 nauczycieli i członków komisji egzaminacyjnych.

Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby zdrowe i nieobjęte kwarantanną. Przed wejściem do szkół i w salach egzaminacyjnych będą dostępne środki do dezynfekcji rąk. W czasie egzaminu maseczka nie jest konieczna, ale trzeba ją założyć przed wejściem i przy wyjściu z sali.

POWODZENIA i połamania ołówków, długopisów i… wszystkiego czym piszecie!

Redakcja