Pogórze: konkurs plastyczny

0
732

Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza dzieci i młodzież z dzielnicy Pogórze do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. “Dzielnica moich marzeń”.

 

Celem konkursu jest rozwój kreatywności, zwiększenie zainteresowania najbliższym otoczeniem i jego potrzebami oraz kształtowanie kompetencji kulturalnych. Jest to również zachęta do otwartego myślenia i zdobywania wiadomości oraz umiejętności w dziedzinie projektowania. Konkurs skierowany jest do dzieci klas 0-8 z pogórzańskich przedszkoli oraz szkoły podstawowej.

Prace są przyjmowane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci z klas 0-2, dzieci z klas 3-5 i dzieci 6-8. Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy w dowolnej technice plastycznej (np. makiety, plakaty, mapy, rysunki itd.) na temat: „Dzielnica moich marzeń”. Chodzi o spojrzenie okiem dziecka na naszą dzielnicę. Czego w niej brakuje? O czym marzą najmłodsi?

1.Pracę należy wykonywać indywidualnie.
2.Prace konkursowe są przyjmowane do dnia 28 lutego 2021 r. Prace należy dostarczyć do biura Rady Dzielnicy Pogórze (ul. Admirała Kazimierza Porębskiego 21, 81-185 Gdynia) w godzinach urzędowania – informacja tutaj lub przesłać jej skan/zdjęcie na adres email: rada.pogorze@gdynia.pl
3.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 marca 2021 r.
4.Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
5.Odpowiednio zostaną nagrodzone pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii.
6.Organizatorzy konkursu zastrzegają, że wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
7. Wraz z pracą należy dostarczyć własnoręcznie podpisaną i wydrukowaną lub zeskanowaną /gdy zgłoszenie jest elektroniczne/ przez opiekuna prawnego uczestnika konkursu zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka/dzieci. Bez tej zgody prace nie będą mogły brać udziału w konkursie ze względów formalnych

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka przez Radę Dzielnicy Pogórze w celu organizacji i przeprowadzonego Konkursu (nazwa konkursu) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

– Zgłoszenie pracy jest tożsame z wyrażeniem zgody na powyższy regulamin.
– Prace uczestników konkursu będzie można oglądać na stronie FB Rady Dzielnicy Pogórze.
– Na zwycięzców czekają nagrody m.in. gry planszowe.

Oprac. Amelia Bielska