Ostateczne listy projektów Budżetu Obywatelskiego 2021

0
558

287 projektów dzielnicowych oraz 10 projektów miejskich. Spośród tylu sąsiedzkich pomysłów będziemy wybierać te, których realizacji chcemy najbardziej.

 

Zakończyła się weryfikacja projektów złożonych do BO2021, a inicjatywy zostały oficjalnie ponumerowane. Głosowanie rozpocznie się 7 czerwca!

Mieszkańcy pracowali nad przygotowaniem inicjatyw, które trafią pod głosowanie BO2021, od początku roku. Projekty opracowywane były samodzielnie przez mieszkańców lub w konsultacji z urzędnikami. Zarówno w przypadku inicjatyw miejskich, jak i dzielnicowych, analizowane były m.in. zgodność z regulaminem BO2021 i miejskimi strategiami oraz założony budżet realizacji.

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Jeszcze nigdy w historii gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego nie mieliśmy tylu projektów! Dziękuję wszystkim mieszkańcom i mieszkankom za zaangażowanie, zwłaszcza w tych trudnych pandemicznych warunkach. Teraz zachęcam wszystkich do głosowania. Za Państwa zasługą Gdynia będzie zmieniać się na lepsze! – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Tym samym, 287 projektów dzielnicowych i 10 projektów miejskich przeszło pozytywnie etap weryfikacji i zostanie poddanych pod głosowanie. Numery projektów zostały wylosowane podczas posiedzenia online Rady ds. Budżetu Obywatelskiego, a listy zostały właśnie ogłoszone przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.

Listy projektów zakwalifikowanych do głosowania

Listy projektów niezakwalifikowanych do głosowania

Głosowanie w tegorocznej edycji BO odbędzie się od 7 czerwca do 21 czerwca 2021 roku. Projekty będziemy wybierać elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl. Przed oddaniem głosu trzeba będzie potwierdzić swoją tożsamość, wybierając spośród dwóch sposobów autoryzacji (numer PESEL i imię ojca albo numer Karty Mieszkańca, imię i nazwisko). W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec i każda mieszkanka Gdyni, niezależnie od wieku.

Osoby, które nie mają meldunku, nie dopisały się do rejestru wyborców i nie posiadają aktywnej Karty Mieszkańca – powinny złożyć pisemne oświadczenie, że zamieszkują Gdynię. Deklarację mogą również wypełnić mieszkający w Gdyni cudzoziemcy i cudzoziemki. Wzór oświadczenia będzie można pobrać ze strony internetowej Budżetu Obywatelskiego (zakładka Do pobrania). Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie UrbanLab Gdynia (al. Zwycięstwa 96/98, budynek IVa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wejście od ul. Stryjskiej – miejsce dostosowane do potrzeb osób o alternatywnej motoryce i sensoryce) lub w Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, wejście od ul. Dedrowskiego). Można je również przesłać do LIS poprzez platformę ePUAP, wybierając pismo ogólne.

W głosowaniu można wybrać maksymalnie 3 projekty dzielnicowe małe i 3 dzielnicowe duże w jednej, dowolnie wybranej dzielnicy (nie musi to być dzielnica zamieszkania). Ponadto można wskazać maksymalnie 3 projekty miejskie (ogólne) i 3 projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO).

W tegorocznej puli BO jest 11 148 564 złotych. Środki te są podzielone na pulę na projekty miejskie w wysokości 2 000 517 zł (w tym 1 000 000 na projekty KBO) oraz pulę na projekty dzielnicowe w wysokości 9 148 047 zł, które są podzielone pomiędzy 21 dzielnic Gdyni. Realizacja zwycięskich projektów będzie mogła rozpocząć się w 2022 roku.

 

Oprac. Łukasz Strzałkowski