Orłowo: konsultacje zamierzeń inwestycyjno-remontowych

0
802

Rada Dzielnicy Orłowo zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019-2023, które zaczęły się 23 listopada.

Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 23 listopada 2020 r., została opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Orłowa. Ankieta jest dostępna do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz znajduje się na dole strony www.gdynia.pl/dzielnice.

Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres rada.orlowo@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji. Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Rada Dzielnicy Orłowo podjęła w dniu 29.09.2020 r. uchwałę nr XII/22/2020 w sprawie przyjęcia listy zadań inwestycyjno- remontowych wskazanych do realizacji w latach 2019-2023 wg następującego priorytetu:

1. Remont ul. Chorzowskiej z uwzględnieniem montażu progów zwalniających.
2. Ustawienie 4 szt. ławek z zadaszeniem i uporządkowanie istniejącej strefy piknikowej z wyznaczonym miejscem na ognisko- teren parku Kolibki (za budynkiem „tuBAZA”).
3. Remont ul. Sosnowieckiej z uwzględnieniem montażu progów zwalniających.
4. Remont chodników na ul. Inżynierskiej na odcinku od ul. Sieradzkiej do ul. Wielkopolskiej.
5. Budowa wyniesionego przejścia na ul. Roszczynalskiego przed skrzyżowaniem z ul. Orłowską.
6. Zagospodarowanie terenu zieleni urządzonej pod zespół parkowo – rekreacyjny – teren wzdłuż prawego brzegu rzeki Kaczej, na odcinku od ul. Cyprysowej do ul. Nawigatorów.
7. Remont ul. Perkuna na odcinku od ul. Świętopełka do ul. Balladyny.
8. Remont fragmentu ul. Spacerowej -odcinek od ul. Cyprysowej do ul. Nawigatorów.

Oprac. Paweł Musiał