Oddaj osocze i pomóż innym!

0
801

Chorowałeś na COVID-19 i jesteś ozdrowieńcem? Teraz możesz oddać osocze i pomóc w leczeniu tych, którzy tę chorobę przechodzą dużo gorzej.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku uczestniczy w ogólnopolskim programie pobierania osocza od ozdrowieńców. W Gdyni można się zgłosić do Oddziału Terenowego przy ul. Powstania Styczniowego 9 B.

Kim jest ozdrowieniec? To osoba, u której wcześniej wykryto obecność wirusa SARS-CoV-2 za pomocą badania PCR lub testem antygenowym lub taka, która nie miała wcześniej stwierdzonego zakażenia, ale obecnie w jej krwi wykryto przeciwciała wirusa SARS-CoV-2 w klasie IgG (metodą ilościową) – bez konieczności wykonywania badań wymazu z nosogardzieli metodą PCR. Fakt przebycia ciężkiej infekcji dróg oddechowych, bez potwierdzenia patogenu, który spowodował infekcję nie pozwala traktować takiej osoby jako ozdrowieńca.

Kto może zostać dawcą?

  • wszystkie osoby, które spełniają kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 11 września 2017 w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi,
  • osoby, które przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe oraz minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów – zakończenia izolacji,
  • osoby, które przeszły zakażenie bezobjawowe oraz minęło 18 dni od zakończenia izolacji (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR),
  • osoby, które nie miały stwierdzonego zakażenia, a obecnie we krwi mają przeciwciała wirusa SARS-CoV-2 u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał,
  • osoby w wieku 18-60 lat,
  • wyrażą pisemną zgodę na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych oraz na frakcjonowanie.

W przypadku jeśli osoba zgłaszająca się do oddania osocza jako ozdrowieniec miała kiedykolwiek transfuzję krwi, a kobieta była w ciąży – na pierwszej wizycie w RCKiK będzie jedynie pobrana próbka na badanie przeciwciał anty-HLA.

W celu zakwalifikowania dawcy do oddania osocza, które może zostać wykorzystane do leczenia pacjentów z ciężką postacią kliniczną zakażenia SARS-CoV-2 niezbędne jest potwierdzenie przechorowania, dlatego należy przedstawić co najmniej jeden z dokumentów:

  • informację z aplikacji pacjent.gov.pl (na przykład wydrukowany zrzut z ekranu),
  • decyzję sanepidu o zwolnieniu z kwarantanny (z informacją o zachorowaniu),
  • informację o dodatnich wynikach badań wymazów wykonanych metodą PCR,
  • informację o wynikach badań ilościowych stwierdzonych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 klasy IgG.

Ozdrowieniec zakwalifikowany do oddania osocza musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i numer PESEL oraz potrzebną dokumentację. W dniu pobrania należy być wypoczętym, dobrze nawodnionym i jedynie po lekkim posiłku.

Jak pobiera się osocze? Zabieg pobierania osocza trwa około 30-40 minut i wykonuje się go metodą plazmaferezy, podczas którego pobiera się go 600-650 ml. W przypadku ozdrowieńca najkorzystniejsze jest trzykrotne pobranie po 600 ml osocza w tygodniowych odstępach, jednak uzależnione jest to od ilości przeciwciał. Jeśli ilość zbadanych przeciwciał jest wysoka – dawca telefonicznie jest ponownie zaproszony do oddziału.

Zabiegi pobrania osocza wykonywane się w następujących placówkach :

w Oddziale Terenowym w Gdyni Redłowie (rejestracja w godzinach 7:15-12:30),
w RCKiK w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 12:30, w soboty – po wcześniejszym ustaleniu godziny (telefonicznie lub mailowo),
w Oddziale Terenowym w Kościerzynie (rejestracja do oddania w godzinach 7:15-12:30),
w Oddziale Terenowym w Kartuzach (rejestracja w godzinach 7:00-11:30),
w Oddziale Terenowym w Wejherowie (rejestracja w godzinach 7:00-10:30).

Oprac. Amelia Bielska