Ogromne zainteresowanie dotacjami

0
277

Innowacyjne, bo premierowe na skalę Polski rozwiązanie, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Chodzi o dotacje na zakup przez mieszkańców rowerów elektrycznych.

Dotacja do zakupu roweru elektrycznego jest kolejną usługą kierowana do osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni, która ma zmienić ich nawyki transportowe. Zamysłem urzędników jest zachęcenie mieszkańców do rzadszych podróży samochodami i korzystania z alternatywnych sposobów przemieszczania się.

Spodziewaliśmy się zainteresowania ze strony mieszkańców, ale mimo to przerosło ono nasze oczekiwania. W nocy dodatkowo miały miejsce trudności serwisu ministerialnego ePuap, który pozwala na składanie dokumentów w formie elektronicznej. Pomimo tych problemów, tylko do godziny 11.00 mieszkańcy złożyli około 600 wniosków – mówi Marek Łucyk wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju dla serwisu gdynia.pl. – Oprócz dopłat do rowerów elektrycznych, cały czas zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej. Rozrastająca się sieć buspasów sprawia, że to dziś najkorzystniejsza forma transportu.

TU ZNAJDZIESZ WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ZAKUP ROWERU ELEKTRYCZNEGO

Wykraczające poza oczekiwania zainteresowanie dotacjami nie oznacza, że nie warto już składać wniosków. W dalszym ciągu są one przyjmowane, a rozpatrywanie wszystkich nastąpi w kolejnym kroku. Wnioski o udzielenie dotacji rejestrowane i rozpatrywane będą w kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Wsparcie przysługuje w wysokości odpowiadającej 50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 500 zł. W puli przeznaczonej na ten cel jest 100 000 zł.

Oprac. Mateusz Kalinowski