Hit czy kit?

0
470

Miasto zrealizowało spot, który zwraca uwagę na problem parkowania na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami przez osoby nieuprawnione. Czy scenariusz nie jest zbyt kontrowersyjny?

W opisie filmu czytamy, że temat został “ukazany w niecodzienny sposób” i “skłania nas do refleksji na temat zajmowania ról czy miejsc, które do nas nie należą, których zajmować nie powinniśmy”.

Realizacja wzbudziła wiele kontrowersji. Krytycy zarzucają infantylizm w przekazie i uprzedmiotowienie kobiety. Inni zwracają uwagę, że to odważna kreacja i może spowoduje dyskusję wokół problemu parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych.

Według szacunków GUS w Polsce żyje ok. 5 mln osób niepełnosprawnych (dane z 2018 r.). Z myślą o osobach z niepełnosprawnością mających trudności w poruszaniu się na parkingach naszego Miasta oraz przy budynkach użyteczności publicznej wydzielono specjalne miejsca postojowe. Zgodnie z polskim ustawodawstwem prawo do parkowania na nich mają tylko osoby posiadające kartę parkingową. Jest ona przyznawana osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Pomimo jasno określonych przepisów prawo to nie jest jednak respektowane.

Oprac. Paweł Musiał