Od dzisiaj klasy I-III mogą pójść do szkoły

0
777

Gdynia przygotowuje się do otwarcia szkół dla uczniów klas I-III. Działania podjęto w związku z decyzją Ministerstwo Edukacji Narodowej o uruchomieniu stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół.

Już od dzisiaj będzie możliwe przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zachowane zostaną nadzwyczajne środki ostrożności, a każdy rodzic może sam podjąć decyzję o powrocie dziecka do nauki w systemie stacjonarnym.

Rodzice i opiekunowie około 600 uczniów zadeklarowali chęć powrotu ich dzieci do szkół. Cztery placówki w Gdyni pozostaną zamknięte zgodnie z wynikami przeprowadzonych ankiet. Rodzice uczniów Szkół Podstawowych nr 8, 20, 21, 26 wyrazili skrajnie niskie zainteresowanie przywróceniem stacjonarnego trybu ich funkcjonowania.

Dyrektorzy poszczególnych placówek określili szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w ich szkole. Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Szczegółowe procedury obowiązujące w poszczególnych placówkach znajdują się na ich stronach internetowych.

Otwarte szkoły będą funkcjonowały według zmienionych zasad. Jedną z najważniejszych, narzuconą przez Głównego Inspektora Sanitarnego, jest ograniczenie liczebności grup – do 12-14 dzieci, co oznacza, że będzie ona działała w znacznie ograniczonym zakresie. Dodatkowo obowiązywać będą nowe procedury dotyczące m.in. stosowania środków ochrony osobistej, zachowania bezpiecznej odległości, dezynfekcji rąk i pomieszczeń, zasad korzystania ze świetlicy czy sali gimnastycznej, obowiązkowego pomiaru temperatury czy sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby.

Decyzję o rozpoczęciu nauki stacjonarnej w klasach I-III poprzedziło wdrożenie szeregu nowych procedur i wyposażeniu w dodatkowy sprzęt ochronny. Bezustannie monitorowana jest również sytuacja epidemiologicznej w Gdyni. Każdy rodzic sam decyduje o powrocie dziecka do stacjonarnej edukacji lub kontynuowaniu zdalnej nauki.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Rafał Cieślik