Od dzisiaj czynne są baseny

0
613

Od 12 lutego obiekty sportowe na świeżym powietrzu oraz baseny mogą wznowić działalność z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przyszkolne baseny w Gdyni otworzą się dzisiaj.

 

Rozporządzenie w sprawie tymczasowego złagodzenia obowiązujących obostrzeń zostało opublikowane 11 lutego. Wprowadzone zmiany łagodzą obostrzenia w obszarze sportu powszechnego i umożliwiają amatorom korzystanie z obiektów sportowych na świeżym powietrzu, kortów oraz basenów (nie dotyczy aquaparków).

Do tej pory z basenów mogli korzystać zawodnicy z klubów sportowych (zarejestrowanych w PZP lub PZTri), którzy posiadają aktualne licencje potwierdzające ich przynależność do kadry narodowej. Teraz z pływalni będą mogły korzystać również osoby prywatne. Powrócą także zorganizowane zajęcia komercyjne, szkoły pływania oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów.

Kryta Pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 12 (ul. Stawna 4/6) wprowadza limit 6. osób, które mogą znajdować się na torze. Na Witominie powrócą także zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 0-3 z SP nr 12, organizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wszelkie zajęcia odbywać się będą bez udziału publiczności. Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają dzieci na zajęcia, zobowiązani są do opuszczenia terenu pływalni i szkoły na czas trwania zajęć.

Na podobnych zasadach otwarte zostaną baseny przy Zespole Szkół Nr 2 (ul. Leopolda Staffa 10), Szkole Podstawowej nr 40 (ul. Gospodarska 1) oraz Szkole Podstawowej nr 39 (ul. Admirała Józefa Unruga 88). Z basenu Uniwersytetu Morskiego (al. Jana Pawła II 3) od poniedziałku będą mogły korzystać m.in. szkoły pływania. Pływalnia pozostanie zamknięta dla osób indywidualnych.

Szczegółowe informacje na temat godzin wejść dla osób indywidualnych oraz regulaminy dostępne są na stronach internetowych szkół i basenów.

Wszystkie osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa:

  • zachowania bezpiecznego dystansu 1,5 m od innych użytkowników i pracowników pływalni,
  • zakrywania nosa i ust od wejścia głównego do strefy przebieralni,
    dezynfekcji rąk przy wejściu na obiekt,
  • stosowania się do oznakowania pionowego i poziomego na terenie całego obiektu,
    stosowania się do poleceń personelu pływalni,
  • maksymalnego skrócenia czasu pobytu na obiekcie (wykonanie tylko niezbędnych czynności przed i po wyjściu z niecki basenowej).

Przypomnijmy, że nowe, warunkowe przepisy obowiązywać będą do 28 lutego. Do tego czasu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu nowych zasad lub ponownym zaostrzeniu obostrzeń.

Oprac. Amelia Bielska