Obłuże: Parking na Unruga już dostępny

0
196

Zakończył się remont nawierzchni na parkingu przy ul. Unruga. Roboty realizował Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, w ramach zadań inwestycyjno-remontowych Rady Dzielnicy Obłuże.

Remont zakładał wymianę nawierzchni parkingu na powierzchni 1150 m2. Obecnie w miejscu prac nie ma już żadnych utrudnień, także mieszkańcy mogą korzystać z parkingu bez przeszkód. Prace zrealizował ZDiZ w ramach zadań inwestycyjno-remontowych Rady Dzielnicy Obłuże w kwocie 530 tys. złotych.

Nawierzchnia na parkingu przy ul. Unruga została wykonana z płyt YOMB. Prace rozpoczęły się 10 listopada i zakończyły się kilka dni temu. Roboty polegające na wymianie nawierzchni były prowadzone etapami, w ostatnich dniach prowadzone były głównie prace porządkowe.

Oprac. Marek Lutowski