Obłuże: Naprawa Estakady

0
1010

W poniedziałek 26 września rozpoczną się prace polegające na wymianie dylatacji pomiędzy jezdnią główną Estakady Kwiatkowskiego a łącznicami: wjazdową z ul. Kontenerowej i zjazdową na ul. Unruga.

Jak informuje Zarząd Dróg i Zielenim zmiany w organizacji ruchu wdrożone zostaną w dwóch etapach. W etapie pierwszym zamknięciu ulegnie prawy pas ruchu do jazdy w prawo wraz z buspasem. Cały ruch w kierunku ul. Unruga zostanie skierowany na alternatywny pas do jazdy w prawo. W etapie drugim zamknięciu ulegnie lewy pas ruchu do jazdy w prawo. Ruch z tego pasa skierowany zostanie na istniejący buspas i pas do jazdy w prawo.

Pierwszy etap zostanie rozpoczęty 26 września 2022 roku i potrwa około 2 tygodni. Następnie rozpoczną się prace w ramach drugiego etapu, które także potrwają około dwóch tygodni.

Oprac. Karol Molęda