O sąsiedzkości w Gdyni i życiu w dzielnicach

0
783

Jak wspierać relacje sąsiedzkie w dzielnicach? Jakie są potrzeby mieszkańców? Czy domy sąsiedzkie mogą pomóc tworzyć centra lokalne?

„O sąsiedzkości w Gdyni i życiu w dzielnicach” to ogólnomiejskie konsultacje społeczne, których celem jest poznanie potrzeb mieszkańców i mieszkanek Gdyni związanych z życiem w dzielnicach, rozwojem relacji sąsiedzkich i kierunkiem, w jakim powinna się rozwijać sieć Przystani – centrów sąsiedzkich. Konsultacje trwają od 13 września do 4 października 2021 r.

1) Wypełnij ankietę w wersji elektronicznej na Gdyńskiej Platformie Dialogu lub w wersji papierowej dostępnej w Przystaniach:

  • Przystań Lipowa 15, ul. Lipowa 15, 81-572 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 15.00–20.00,
  • Przystań Opata Hackiego 33, ul. Opata Hackiego 33, 81-211 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 15.00–20.00,
  • Przystań Śmidowicza 49, ul. Jana Śmidowicza 49, 81-127 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07.00–20.00.

Wypełnioną papierową ankietę można:

zostawić w Przystaniach lub dostarczyć osobiście do Laboratorium Innowacji Społecznych mieszczącego się przy ul. Żeromskiego 31 (wejście od ulicy Derdowskiego) w Gdyni,
wysłać na adres e-mail: konsultacje@lis.gdynia.pl

2) Udziel wywiadu i podziel się swoimi uwagami podczas rozmowy przeprowadzanej przez animatorów i animatorki Domów Sąsiedzkich w Przystaniach.

  • Osoby chętne do udzielenia wywiadu mogą się zgłosić do 29 września:

osobiście do Przystani: Przystań Lipowa 15, ul. Lipowa 15, 81-572 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 15.00–20.00, Przystań Opata Hackiego 33, ul. Opata Hackiego 33, 81-211 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 15.00–20.00, Przystań Śmidowicza 49, ul. Jana Śmidowicza 49, 81-127 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07.00–20.00.

  • poprzez adres e-mail: lipowa15@lis.gdynia.pl, opata33@lis.gdynia.pl,  smidowicza49@lis.gdynia.pl

3) Wyślij swoje uwagi na adres e-mail: konsultacje@lis.gdynia.pl

Zebrane uwagi ma dać wskazówki, jak prowadzić działania i programy w ramach rozbudowującej się Sieci Przystani oraz jak angażować gdynianki i gdynian we współtworzenie tych lokalnych centrów. Jednocześnie proces wskaże również jakie są potrzeby mieszkańców i mieszkanek w zakresie rozwijania relacji sąsiedzkich i aktywności sąsiedzkich w dzielnicach, a także w jaki sposób mieszkańcy i mieszkanki postrzegają w poszczególnych dzielnicach czynniki (szczególnie społeczne i przestrzenne), wpływające na tożsamość w dzielnicach i chęć spędzania w nich czasu i podejmowania aktywności.

Konsultacje są elementem projektu “Przystań. Model centrów sąsiedzkich w dzielnicach Gdyni – praktyka wdrożeniowa” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i Funduszu Spójności.

Oprac. Mateusz Kalinowski