Nowy rok szkolny

0
1049

Kończą się wakacje i już jutroi uczniowie wrócą do szkół. W Gdyni jego oficjalna inauguracja odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Morskiej 79.

Gdyńskie szkoły są gotowe na przyjęcie uczniów. W trosce o bezpieczeństwo młodych gdynian, jak też nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji we wszystkich placówkach wdrożono wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

W roku szkolnym 2021/2022 w Gdyni naukę podejmie ok. 26 tys. dziewcząt i chłopców. Do szkół podstawowych (klasy 0-VIII) uczęszczać będzie blisko 17 tys. uczniów. Natomiast prawie 9 tys. – do szkół ponadpodstawowych. W szkolnych ławkach po raz pierwszy w życiu zasiądzie 2009 pierwszoklasistów. Dla przedszkolaków przygotowano 237 oddziałów, w których rok szkolny rozpocznie 5830 dzieci.

Aby ułatwić uczniom dojazd na inaugurację roku szkolnego, 1 września zwiększona będzie liczba kursów wykonywanych pojazdami przegubowymi. Uruchomione zostaną też dodatkowe kursy:

• na linii 31 – o godz. 8.20 z Karwin Nowowiczlińskiej do przystanku Orłowo SKM – Klif oraz o godz. 9.56 z Orłowa do Kaczych Buków,
• na linii 141 – o godz. 8.16 z Pogórza Górnego oraz o godz. 9.37 z Witomina Sosnowej.

Na swoje stałe trasy powrócą linie szkolne 244 i 265. Zwiększona zostanie także liczba kursów na liniach: S, 21, 31, 140, 141, 146, 147, 159, 160, 173, 181, 700 i 760, gdyż ponownie wykonywane będą połączenia szkolne oznaczone w rozkładach jazdy literą „s”.

Szczegółowe informacje i rozkłady jazdy na stronie: www.zkmgdynia.pl.

Oprac. Mateusz Kalinowski