Nowy Ośrodek Wsparcia Psychologicznego

0
540

Powstaje miejsce, które odpowiadać będzie na nowe wyzwania związane z potrzebami psychologicznymi dzieci i młodzieży, w tym przeciwdziałanie depresji.

 

W pierwszym etapie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, która prowadzi działalność przy ul. Pułkownika Dąbka 207 w Gdyni Obłużu przeprowadzi się do nowej większej przestrzeni budynku Szkoły Podstawowej nr 51 na Kamiennej Górze. Jej działalność zostanie poszerzona. Zostanie utworzonych więcej gabinetów diagnostycznych i sal do terapii grupowej. Uczniowie, rodzice i nauczyciele, którzy będą potrzebowali profesjonalnego wsparcia specjalistów, będą mogli z niego skorzystać pod nowym adresem: ul. Słowackiego 53.

W nowym miejscu powstaną między innymi gabinety logopedyczne, nowoczesny gabinet do diagnozy małych dzieci oraz sale: do terapii grupowej dla dzieci (np. na warsztaty Treningu Umiejętności Społecznych), do mediacji, do zajęć dla rodziców, większa sala na szkolenia dla nauczycieli i rodziców, do terapii małych dzieci (wczesne wspomaganie rozwoju), sala do terapii rodzinnej, gabinet fizjoterapeuty, gabinety terapeutyczne do indywidualnej psychoterapii, gabinet doradcy zawodowego i gabinety do terapii pedagogicznej.

W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace projektowe i konkretne działania mające na celu przygotowanie budynku do nowych zadań, co zaplanowane jest jeszcze w roku szkolnym 2021/2022. Wraz z wygaszaniem szkoły, która nadal działa w budynku, kolejne pomieszczenia przeznaczone dla nowych funkcji będą stopniowo oddzielane i dostosowywane dla nowych potrzeb.

Oprac. Amelia Bielska