Nowi Radni w Gdyni

0
824

Mirosława Król i Jakub Furkal będą nowymi radnymi w Gdyni.

 

Nagła śmierć Krzysztofa Chachulskiego i objęcie stanowiska komendanta Straży Miejskiej przez wiceprzewodniczącego Andrzeja Bienia sprawiają, że w ich miejsce powołani muszą być nowi radni. Zostaną nimi Mirosława Król i Jakub Furkal. Jak wygląda procedura przydzielania mandatów w takiej sytuacji?

Zgodnie z ustawą w okręgu wielomandatowym, w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, komisarz wyborczy postanawia o wstąpieniu do rady gminy kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

W wyborach samorządowych w 2018 roku Krzysztof Chachulski kandydował z listy KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska w okręgu wyborczym nr 1 obejmującym: Babie Doły, Oksywie, Obłuże i Pogórze. Osobą z następnym największym wynikiem na tej liście jest Mirosława Król. Kandydatka KO była już miejską radną w latach 2010-2018 i podjęła już decyzję o objęciu mandatu po zmarłym koledze.

Andrzej Bień, dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady Miasta, został wybrany z listy komitetu wyborczego Samorządność Wojciecha Szczurka w okręgu nr 4 obejmującym: Śródmieście, Kamienną Górę, Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo.  Samorządność uzyskała tam trzy mandaty. Przypadają one obecnie przewodniczącej Joannie Zielińskiej, Elżbiecie Raczyńskiej i właśnie Andrzejowi Bieniowi. Kandydatem z następnym najwyższym poparciem, który może przyjąć mandat, jest Jakub Furkal. Mieszkańcy mogą znać go chociażby z pracy w Samodzielnym Referacie ds. Komunikacji Rowerowej. Jakub Furkal, podobnie jak Mirosława Król, zdecydował już, że przyjmie mandat radnego i już teraz wskazuje kilka punktów, które są dla niego istotne, jeżeli chodzi o życie miasta i jego mieszańców.

Obecnie trwają formalności związane z powołaniem Mirosławy Król i Jakuba Furkala na radnych Gdyni.

Krzysztof Chachulski i Andrzej Bień byli członkami łącznie sześciu komisji (każdy pracował w trzech): Kultury, Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, Skarg, Wniosków i Petycji, Gospodarki Komunalnej, Budżetowej, a także Planowania Przestrzennego. W tej ostatniej Andrzej Bień pełnił rolę wiceprzewodniczącego.

Oprac. Paweł Musiał