Nowe zasady Budżetu Obywatelskiego

0
630

Kilka ważnych zmian – w tym m.in. głosowanie za pomocą Karty Mieszkańca i w sposobie wypracowania projektów miejskich – zostało uwzględnione w projekcie regulaminu Budżetu Obywatelskiego 2021.

To zmiany wypracowane wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami w ramach ewaluacji tegorocznej edycji konsultacji. Uchwałę dotyczącą zasad i trybu przeprowadzania BO przyjęli już miejscy radni.

Od 2014 roku gdynianki i gdynianie mają bezpośredni wpływ na zmiany, jakie w swoich najbliższych okolicach mogą wprowadzać za pośrednictwem Budżetu Obywatelskiego. Projekty, które zyskują największe poparcie w głosowaniu, kierowane są do realizacji. Z myślą o tym, by zasady przeprowadzania BO maksymalnie odpowiadały na potrzeby mieszkańców – autorów projektów i głosujących – każdego roku wprowadzane są mniejsze lub większe zmiany w regulaminie. Zmiany w BO2021 zostały wypracowane na podstawie wniosków z ewaluacji tegorocznego głosowania.

Po zakończeniu każdej edycji BO przyglądamy się jej przebiegowi. Sprawdzamy, co zadziałało, a co można jeszcze poprawić. Budżet Obywatelski rozwija się razem z miastem, więc musi zmieniać się wraz z potrzebami mieszkańców. Wierzymy, że modyfikacje w regulaminie na rok 2021, przyjęte dziś przez radnych miasta, będą służyć mieszkańcom – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy sposobu wypracowywania projektów miejskich. Te od przyszłego roku będą składane przez grupę autorów (minimum trzech) w sposób analogiczny do projektów dzielnicowych, a ich dopracowywanie nastąpi podczas warsztatów z udziałem autorów, urzędników oraz zainteresowanych mieszkańców

Nowy regulamin zakłada także możliwość dofinansowania projektu miejskiego „pierwszego pod kreską” przez darczyńcę/darczyńców, podobnie jak ma to miejsce przy projektach dzielnicowych. Będzie też możliwa – za zgodą autorów – zmiana kwalifikacji projektu z miejskiego na dzielnicowy.

Z kolei w przypadku projektów dzielnicowych, nie będzie można już zgłaszać w ramach jednego wniosku kilku różnych, niezależnych działań z katalogów projektów tzw. inwestycyjnych i miękkich. Doprecyzowane zostało także pojęcie celowości i gospodarności, do którego dodano zapis o niepowielaniu istniejącej infrastruktury czy działań w najbliższym otoczeniu.

Nowy regulamin także dopuści możliwość zbierania podpisów poparcia z zastosowaniem rozwiązań elektronicznych, co mam ułatwić autorom projektów spełnienie tego podstawowego obowiązku w warunkach pandemicznych.

Dookreślone zostały również zasady dotyczące oceny zgłaszanych projektów. Przyjęta procedura odwoławcza umożliwi autorom zwrócenie się o ponowne rozpatrzenie negatywnie zweryfikowanego projektu jeszcze w trakcie trwania weryfikacji projektów. Prezydent, po zasięgnięciu opinii Rady ds. Budżetu Obywatelskiego, będzie na bieżąco rozpatrywał wpływające odwołania.

Zmiany czekają także na etapie głosowania. To będzie możliwe za pośrednictwem Karty Mieszkańca. Ma to być ułatwieniem szczególnie dla tych, którzy nie figurują w bazie meldunkowej bądź rejestrze wyborców, ale mieszkają w Gdyni i płacą tu podatki.

Teraz uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego zostanie przekazana do Wojewody Pomorskiego w celu wydania rozstrzygnięcia nadzorczego. Na listopadowej sesji Rady Miasta pod obrady trafi projekt uchwały określającej, jaki odsetek wydatków budżetu miasta zostanie przeznaczony na Budżet Obywatelski 2021. Od tego zależy dokładna kwota, jaką w głosowaniu będą mogli dysponować gdynianie.

Przypomnijmy, że w siedmiu dotychczasowych edycjach do zostały przekazane 423 projekty.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Łukasz Strzałkowski