Niezbędnik absolwenta szkoły podstawowej

0
654

Choć do kwietniowych egzaminów i rekrutacji zostało jeszcze trochę czasu, już dziś warto sprawdzić, jak wyglądać będzie nabór do szkół średnich.

Dla uczniów VIII klas szkół podstawowych najważniejszy moment w roku szkolnym nastąpi 21 kwietnia. Wtedy to uczniowie przystąpią do egzaminu z języka polskiego. Dwa kolejne dni to odpowiednio egzamin z matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:
1. w terminie głównym
– język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
– matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
– język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

2. w terminie dodatkowym
– język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
– matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
– język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu – 19 czerwca 2020 r.
Termin wydawania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 26 czerwca 2020 r.

Uczniów wybierających się do liceów bądź techników nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że mogą wybrać dowolną szkołę średnią czy to w miejscu swojego zamieszkania, czy poza nim. Oferta gdyńskich szkół jest wszechstronna i różnorodna, a co najważniejsze – dostosowana do oczekiwań młodzieży oraz potrzeb stale zmieniającego się i wymagającego rynku pracy.

Dla wszystkich, którzy w sposób bardziej szczegółowy chcą zapoznać się z ofertami poszczególnych szkół przygotowywana jest coroczna Gdyńska Giełda Szkół. Tegoroczna edycja giełdy odbędzie się 2 kwietnia 2020 roku w hali Gdynia Arena.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 znajduje się https://cutt.ly/DrOfHxR

Bezpłatnej porady związanej z planowaniem ścieżki edukacyjnej udzielają poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W Gdyni działają trzy takie placówki:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Leopolda Staffa 10
tel. 58 622 09 42
www.ppp1.edu.gdynia.pl/
e-mail: sekretariat@ppp1.edu.gdynia.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Opata Hackiego 13
tel. 58 623 31 39
www.ppp2.edu.gdynia.pl/
e-mail: sekretariat@ppp2.edu.gdynia.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
ul. Płk. Dąbka 207
tel. 58 625 35 02
www.ppp3.edu.gdynia.pl/
e-mail: sekretariat@ppp3.edu.gdynia.pl

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne pomagają uczniom szkół podstawowych podjąć decyzję w zakresie wyboru kierunku kształcenia, przyszłego zawodu. Konsultacje obejmują również diagnozowanie i rozwijanie potencjalnych możliwości oraz mocnych stron, jak również orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego.

Dodatkowo działa Punkt Konsultacyjny Gdyńskich Doradców Kariery. To miejsce spotkań doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z młodzieżą dokonującą wyboru szkoły, kierunku studiów, zawodu oraz z ich rodzicami.

Doradcy zawodowi dyżurują w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach od 12:00 do 18:00 w InfoBoksie w Gdyni. Podczas spotkań dowiecie się o aktualnej sytuacji na rynku pracy, na temat zawodów przyszłości, w jaki sposób zaplanować dalszą edukację, jak odkryć swoje zdolności i potencjał zawodowy. Dla młodzieży dostępne są także badania testowe predyspozycji zawodowych.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 17:00 zapraszamy rodziców, którzy chcą wspierać swoje dzieci w wyborze szkoły/zawodu, na spotkania grupowe. Podczas godzinnej prelekcji doradcy przekażą ważne informacje na temat oferty edukacyjnej gdyńskich szkół, planowania kolejnych etapów edukacji, technicznych aspektów rekrutacji do szkół średnich (przeliczanie punktów, tworzenie listy preferencji), aktualnej sytuacji na rynku pracy. Na spotkania indywidualne obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 58 620 49 54 wew. 205/206, e-mail: gdk@pupgdynia.pl

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Krzysiek Marecki