Nie zostawiaj hulajnogi na chodniku!

0
299

Hulajnogi elektryczne pojawiły się na gdyńskich drogach i chodnikach kilka lat temu.

Hulajnogi elektryczne są szybkie, wygodne, umożliwiają sprawne przemieszczanie się po mieście na krótkich, kilkukilometrowych dystansach. Problem jednak w tym, że ich użytkownicy po zakończeniu jazdy często parkują je w przypadkowych miejscach – na chodnikach czy na ścieżkach rowerowych. Przypominamy, że tego typu pojazdy powinny być pozostawione w miejscach, w których nie będą przeszkadzać innym użytkownikom dróg.

Zachęcamy do tego aby zgłaszać hulajnogi blokujące przejście czy przejazd. Aby zgłosić taki przypadek należy skontaktować się ze Strażą Miejską lub operatorem. Aby ułatwić dokonanie zgłoszenia w przypadku źle zaparkowanych pojazdów, operatorzy hulajnóg umieszczą na pojazdach informację ze sposobem kontaktu.

Korzystając z hulajnóg elektrycznych musimy pamiętać, że obowiązują nas określone zasady. Kierujący hulajnogą elektryczną jest zobowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest zobowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Zgodnie z prawem współdzielone hulajnogi można zaparkować i zostawić w wyznaczonych do tego miejscach lub tak, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom ruchu:

  • jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
  • równolegle do krawędzi chodnika,
  • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych powinna być nie mniejsza niż 1,5 m.

Po nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym w maju 2021 roku, gdyńska Straż Miejska odholowuje nieprawidłowo zaparkowane, zagrażające bezpieczeństwu pojazdy na parking strzeżony.

Oprac. Mateusz Kalinowski