Nie przegap szansy na współdecydowanie

0
686

Konsultacje społeczne to sposób na to, by wyrazić swoje potrzeby i sugestie wobec konkretnych miejskich planów. Im więcej osób weźmie w nich udział, tym bardziej zgłoszone opinie i sugestie będą reprezentować rzeczywiste oczekiwania mieszkańców i mieszkanek.

Dlatego, żeby nie przegapić żadnej okazji, warto obserwować Gdyńską Platformę Dialogu. To serwis online, w których zbierane są informacje o wszystkich miejskich procesach partycypacyjnych, a także ułatwia wzięcie w nich udziału.

Gdyńska Platforma Dialogu funkcjonuje pod adresem www.konsultujemy.gdynia.pl. To narzędzie lokalnej e-partycypacji, które powstało na podstawie licencji open source (wolnego oprogramowania) platformy DECIDIM. W ramach programu UrbanLab Gdynia zostało dopasowane do gdyńskich potrzeb i wdrożone jako pionierskie w naszym kraju.

Tym samym, za pośrednictwem Gdyńskiej Platformy Dialogu można teraz dowiedzieć się więcej i wziąć udział w pięciu prowadzonych procesach konsultacyjnych:

Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022-2027 – konsultacje skierowane do wszystkich mieszkańców i mieszanek Gdyni. Do 15 listopada można zaopiniować zapisy dokumentu „Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022 – 2027”, który określa zasady i sposoby ochrony, konserwacji, użytkowania i promocji obszaru obejmującego około 118 hektarów w Śródmieściu Gdyni. Proces prowadzi Wydział Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdynia.

Zapoznaj się z projektem planu Rezerwat Kępa Redłowska – proces, w którym udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Gdyni. Z zapisami planistycznymi można zapoznać się do 26 października br., natomiast uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem można składać do 9 listopada. Proces prowadzi Biuro Planowania Przestrzennego UM Gdynia.

Wirtualny CAS – narzędzie na czas pandemii czy stała forma edukacji dla seniorów? Konsultacje społeczne skierowane do gdyńskich seniorów. Za pośrednictwem Gdyńskiej Platformy Dialogu do 29 października można wypełnić ankietę poświęconą funkcjonowaniu Wirtualnego Centrum @kywności Seniora. Proces organizuje Centrum Aktywności Seniora.

Jaki Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2022? Proces, do którego udziału są zaproszone osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. Do 3 listopada można zgłaszać uwagi do Rocznego Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi. Proces prowadzi Samodzielny Referat ds. Organizacji Pozarządowych UM Gdynia.

Porozmawiajmy o Rewitalizacji – konsultacje skierowane do mieszkańców obszarów rewitalizowanych, a także lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych. Na Gdyńskiej Platformie Dialogu dostępne są informacje o terminach i miejscach spotkań w ramach punktów konsultacyjnych. Proces prowadzi Laboratorium Innowacji Społecznych.

Na Gdyńskiej Platformie Dialogu dostępne są także informacje o różnych gremiach doradczych (radach i zespołach) działających przy Prezydencie i Radzie Miasta Gdyni. Po kliknięciu w moduł wybranego zespołu znajdziemy informacje kontaktowe, szczegóły dotyczące misji działalności, terminy posiedzeń oraz protokoły ze spotkań. Na stronie będzie można śledzić pracę tych zespołów, ale również wziąć udział w ich pracach poprzez wyrażanie opinii czy podpowiadanie swoich pomysłów.

W „Niezbędniku dialogu” można dowiedzieć się więcej, jak się zaangażować w działania na rzecz miasta lub jak realizować swoje pomysły na zmiany w mieście. Znajdują się tutaj wszystkie informacje o Platformie.

Implementację Platformy do polskich warunków zrealizowano w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie zadania nr: DPT/BDG-II/POPT/19/19.

 

Oprac. Mateusz Kalinowski