Nawet 12 tys. zł kary za zniszczenie roweru Mevo!

0
256

Rower bez pedałów bądź siedzenia, wrzucony na dach kiosku, służący do przewozu… hulajnogi bądź nawet trzech osób czy zapięty na prywatnej posesji – to tylko kilka przykładów niezgodnego z regulaminem korzystania z systemu Mevo 2.0.

Minął zaledwie tydzień testu zewnętrznego rowerów Mevo 2.0. Na 20 tys. zarejestrowanych użytkowników aż 250 ma już zablokowane konta. W związku z tą sytuacją Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wprowadza kary za łamanie regulaminu korzystania z rowerów Mevo. To odpowiedź na liczne zgłoszenia mieszkańców metropolii oraz obserwacje OMGGS. Uwaga! Naliczanie kar wejdzie w życie w sobotę, 23 września, o godz. 12:00.

Reagują mieszkańcy

“Zablokować konto i ukarać, tych którzy jeżdżą na rowerach w dwie, trzy osoby i w ten sposób niszczą rowery”. To jeden z najczęściej pojawiających się komentarzy i maili, które w ciągu pierwszych dni testów zewnętrznych Mevo 2.0 Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot otrzymał od mieszkańców. Z uwagi na liczne przypadki rażącego łamania zapisów regulaminu przez użytkowników, podjęto zatem decyzję o wprowadzeniu następujących opłat dodatkowych (obok obowiązującej już od 13 września opłaty w wysokości 10 zł za pozostawienie roweru poza stacją postoju), które będą pobierane od użytkowników systemu:

 • jazda na koszu lub inna próba zniszczenia roweru – 500 zł,
 • pozostawienie roweru w strefie zabronionej, czyli we wszystkich miejscach niedostępnych dla serwisu – 450 zł,
 • jazda na rowerze przez więcej niż jedną osobę – 100 zł,
 • korzystanie z własnych zamków rowerowych – 200 zł,
 • dojazd rowerem na plażę – 80 zł,
 • przewóz rowerów środkami transportu – 50 zł

Oto taryfikator dotyczący kradzieży lub zniszczenia roweru:

 • uszkodzenie roweru uniemożliwiające naprawę – 12000 zł,
 • kradzież roweru – 12000 zł,
 • kradzież baterii – 3000 zł,
 • uszkodzenie koszyka – 2000 zł,
 • usuwanie naklejek – 500 zł,
 • złamane/uszkodzone siodło – 1000 zł,
 • każdy inny potwierdzony przypadek – 1000 zł.

Wszystkie pozostałe ustalenia dotyczące drugiego etapu testów roweru metropolitalnego Mevo pozostają aktualnie bez zmian.

Wprowadzane kary mają być rodzajem straszaka dla tych wszystkich, którym przyjdzie do głowy korzystanie z Mevo niezgodnie z regulaminem. Jednocześnie przedstawiciele OMGGS zapewniają, że karać będą rygorystycznie, ale też bardzo ostrożnie. Nie będą to pochopne decyzje, a potwierdzone dowodami.

OMGGS dziękuje mieszkańcom metropolii

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot dziękuje mieszkańcom metropolii, którzy zwrócili uwagę na nieprawidłowe lub bezmyślne korzystanie z pojazdów. To bardzo cenne informacje, dzięki którym można lepiej dopracować całe przedsięwzięcie. W końcu Mevo to dobro wspólne i wspólnie powinniśmy o nie dbać – tak, aby jak najwięcej osób mogło z niego korzystać.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot dziękuje również za zgłaszanie wszystkich błędów i niedogodności związanych z pracą systemu. OMGGS przekazuje je na bieżąco do hiszpańskiego operatora, firmy City Bike Global, która pracuje nad ich wyeliminowaniem.

Trzeba aktualizować aplikację

OMGGS przypomina o regularnym aktualizowaniu aplikacji Mevo. Z każdą aktualizacją wprowadzany jest szereg zmian i ulepszeń. Eliminowane są najczęstsze błędy, dzięki czemu korzystanie z rowerów jest wygodniejsze. To także kluczowe dla operatora systemu, ponieważ wówczas otrzymuje on bieżące problemy do rozwiązania.

Statystyki pierwszego tygodnia testów

 • ponad 60 tysięcy – tyle podróży odbyto rowerami Mevo,
 • 60% w tygodniu, 40 % w weekend,
 • 13 minut – tyle wynosi średni czas podróży,
 • 20 tysięcy – tylu zarejestrowanych użytkowników mamy w systemie,
 • 250 kont użytkowników zostało zablokowanych z powodu niewłaściwego korzystania z roweru,
 • 11 tysięcy podróży – to dzienny rekord z 20 września.

Źródło: OMGGS

Oprac. Paweł Musiał