Nabór do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego

0
1055

Składasz projekty lub głosujesz w gdyńskim Budżecie Obywatelskim? Masz pomysł, jak zmienić ten proces na lepsze? Dołącz do Rady ds. BO!

 

Nabór na nową kadencję już się rozpoczął. Mieszkańcy oraz przedstawiciele rad dzielnic mogą nadsyłać zgłoszenia mailem do Laboratorium Innowacji Społecznych do 30 kwietnia.

Rada ds. Budżetu Obywatelskiego opiniuje i doradza prezydentowi Gdyni w sprawach związanych z przeprowadzaniem, ewaluacją i rozwojem BO w Gdyni. Do jej zadań należy m.in. wsparcie weryfikacji projektów, monitorowanie przebiegu BO, konsultowanie i opiniowanie rozwiązań dotyczących bieżących spraw związanych z realizacją BO oraz rekomendowanie zmian i nowych rozwiązań dla kolejnych edycji.

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Opinia i sugestie Rady ds. Budżetu Obywatelskiego mają duży wpływ na jego kształt. To właśnie pomysłem tego zespołu był Klimatyczny Budżet Obywatelski i wprowadzono możliwość dofinansowania projektów „spod kreski” przez prywatnych darczyńców. Rada opiniowała też projekty zweryfikowane negatywnie, a po jej wskazaniach przywrócone na listę do głosowania. Wierzę, że dzięki zaangażowaniu zespołu nowej kadencji Rady ds. BO uda nam się zrobić jeszcze więcej – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

By te rozwiązania były jak najbardziej uniwersalne, a procedura efektywna i przyjazna, Radę ds. BO tworzyć będzie: czworo przedstawicieli mieszkańców Gdyni, dwóch przedstawicieli rad dzielnic, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych (wskazany przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego), czterech przedstawicieli Rady Miasta Gdyni oraz dwie osoby wskazane przez prezydenta Gdyni.

Mieszkańcy oraz radni dzielnic, którzy chcą wziąć udział w pracach Rady ds. BO, powinni wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy – do pobrania w załączniku pod tekstem, na stronie bo.gdynia.pl i w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31).

Wypełnione formularze zgłoszeniowe, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/tki, można do 30 kwietnia składać osobiście w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych lub przesłać drogą mailową (w formie skanu) na adres: bo@gdynia.pl.

Przedstawiciele/lki mieszkańców i rad dzielnic w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego zostaną wybrani przez prezydenta spośród zgłoszonych kandydatów i kandydatek w pierwszej połowie maja 2021 r. Udział w pracach rady ma charakter społeczny. Spotkania odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące, w godzinach popołudniowo-wieczornych. Powołanie nowej rady i jej pierwsze posiedzenie planowane jest pod koniec maja br.

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy do Rady ds. BO [doc]

Oprac. Łukasz Strzałkowski