Młodzieżowa grupa problemowa

0
880

W Wymiennikowni odbyło się pierwsze spotkanie grupy problemowej (komisji) ds. Edukacji Młodzieżowej Rady Miasta Gdynia.

Produktywne połączenie integracji z konstruktywną dyskusją sprawiło, iż miło spędzając czas udało się opracować problemy i zagadnienia do poruszenia w najbliższej przyszłości. W spotkaniu wzięły także udział osoby nie związane z MRMG, co jest wyrazem wielkiego zaangażowania młodzieży w naszym mieście. Szczególne podziękowania dla Mateusza, który opracował szkic oraz wstępne założenia opisywanej grupy.

Oprac. Marcin Kieleński