Miasto świadome, zainteresowany? 🗓

0
1290

WYDARZENIE ODWOŁANE, przełożone na inny termin.

Zapraszamy do wzięcia udziały w spotkaniu MIASTA ŚWIADOME – GLOBALNE WYZWANIA, LOKALNE ROZWIĄZANIA w dniach 18-19 marca. Wstęp bezpłatny.

Specyficznym rodzajem wyzwań stojących przed miastami są globalne trendy (zmiana klimatu, starzenie się społeczeństwa, integracja imigrantów, zmiana paradygmatu pracy), na które miasta nie będą miały bezpośredniego wpływu – ale będą zmuszone się zaadaptować do zmian, które te trendy wywołają. Kluczowe jest także myślenie o nich w kategorii „efektu motyla” – konsekwencje globalnych trendów rozlewać się będą na wszystkie sfery życia miast/ i życia w miastach, stawiać miasta w obowiązku budowania rozwiązań w obrębie praktycznie wszystkich realizowanych polityk. Drugą grupę stanowią wyzwania będące w domenie indywidualnych rozwiązań projektowanych i możliwych do wdrożenia przez samorządy (jakość przestrzeni, rozwiązania systemowe na rzecz osób wykluczonych społecznie, rozwijany lokalnie system edukacji, godzenie rozwoju z ochroną dziedzictwa, rozwój gospodarczy, rozwój miasta w oparciu o potencjał dzielnic, budowanie lokalnych społeczności jako siły napędowej rozwoju miast).

UrbanLab, jako formuła działania nowoczesnego miasta zakłada interdyscyplinarność, budowanie przestrzeni do pracy międzysektorowej/ międzywydziałowej, podnoszącej tematy, które istnieją „na styku sektorów”.

Tworzymy konferencję która nie ma być jednorazowym wydarzeniem ale chcemy stworzyć nową markę. Zależy nam, żeby przyciągała energią płynącą z inspiracji i merytoryką, a wszelkie “gadżety” ograniczymy do minimum w trendzie “eko”.

PROGRAM: http://lis.gdynia.pl/konferencja/ZAPISY: https://www.badanialis.pl/limesurvey/index.php/135315

Kontakt: urbanlab@lis.gdynia.pl
Kontakt dla mediów: pr@projektpr.pl

Oprac. Marta Kuniecka

od do
Scheduled miasto