Mevo 2.0 – najwięcej uwag do aplikacji

0
353

System Mevo 2.0 nie jest jeszcze dostępny dla mieszkańców, ale mimo to każdego dnia można zobaczyć czerwone rowery mknące ulicami miasta.

To za sprawą intensywnych testów wewnętrznych. Co jest sprawdzane i kiedy metropolitalne jednoślady zostaną udostępnione wszystkim rowerzystom? Wewnętrzny rozruch Systemu Roweru Metropolitalnego to przede wszystkim czas testów. W tym okresie współpracownicy OMGGS, przedstawiciele gmin uczestniczących w projekcie oraz specjaliści sprawdzają nie tylko rowery – 25 tradycyjnych i 75 z napędem wspomaganym elektrycznie, ale również funkcjonowanie systemu informatycznego i całej infrastruktury.

Po tygodniu testów do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot spływają pierwsze uwagi na temat funkcjonowania systemu. Według Dagmary Kleczewskiej, kierowniczki projektu Mevo, najwięcej z nich dotyczy działania aplikacji. Aplikacja Mevo wciąż nie jest doskonała. QR kod jest skanowany zbyt długo, nie zawsze rower wypożycza się od razu po naciśnięciu odpowiedniego przycisku, aplikacja często pokazuje inny poziom naładowania baterii, niż jest w rzeczywistości; system zawiesza się przy blokowaniu roweru lub uwolnieniu blokady; są również uwagi na temat dokładności GPS.

Są również pozytywne opinie, dotyczące przede wszystkim solidności wykonania rowerów oraz sprawnie działającego wspomagania elektrycznego.

W czasie trwania testów odbierana jest również infrastruktura rowerowa: 717 stacji postoju, 51 punktów ładowania baterii oraz 17 punktów serwisowych. Na dzień dzisiejszy odebranych zostało 245 stacji na terenie 16 gmin. Spośród nich, do 50 stacji zgłoszono uwagi dotyczące przede wszystkim stanu technicznego. Odbiór stacji ładujących ma rozpocząć się w przyszłym tygodniu.

Jeśli testy wypadną pomyślnie, a poprawki zostaną wdrożone zgodnie z planem, w maju system przekazany zostanie do kolejnego etapu testowania – przez mieszkańców Metropolii. Podczas drugiego etapu do nieodpłatnego korzystania w trybie testowym (opłata manipulacyjna 1 grosz) mieszkańcom zostanie udostępnione 50% floty rowerowej. Następnie, gdy wszystko będzie funkcjonowało w sposób należyty i nieprzerwany, na ulice Metropolii wyruszy cała flota rowerów klasycznych oraz ze wspomaganiem elektrycznym.

Oprac. Karol Molęda