Matura na 100 procent

0
698

Dwie absolwentki III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP znalazły się w elitarnym gronie najlepszych maturzystek i maturzystów w Polsce.

Od dziesięciu lat Fundacja „Zawsze Warto” we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną organizuje „Ogólnopolski Projekt Matura na 100 procent”. Projekt ma na celu wyróżnianie i docenienie najlepszych polskich maturzystek i maturzystów, a także szkół i środowisk, które tworzą warunki do osiągania znakomitych wyników na maturze.

Do matury przystąpiło w 2023 roku w całym kraju ponad 253 tysiąca absolwentów szkół ponadpodstawowych. Spośród nich 2555 osób uzyskało ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej od 90 do 100 procent możliwych do uzyskania punktów, a 6819 osób zdobyło taki wynik ze wszystkich egzaminów dodatkowych w części ustnej oraz w części pisemnej. Tylko 294 tegorocznych maturzystek i maturzystów uzyskało ze wszystkich egzaminów – zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych – w części ustnej oraz w części pisemnej wynik od 90 do 100 procent.

Właśnie z tej grupy najlepszych maturzystek i maturzystów wyłonione zostało wąskie grono najlepszych maturzystów, które przystąpiły do egzaminu CKE. W jubileuszowej X edycji Projektu w elitarnym gronie 26 osób, które najlepiej zdały tegoroczny egzamin maturalny znalazła się Helena Krawiec – absolwentka klasy humanistycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP. Uczennica uzyskała ze wszystkich zdawanych egzaminów maturalnych co najmniej 90 procent punktów, w tym 100 procent punktów z następujących egzaminów: ustnych – z języka polskiego oraz z języka angielskiego oraz pisemnych: język polski – poziom podstawowy, język polski – poziom rozszerzony, filozofia – poziom rozszerzony.

Wybitna absolwentka gdyńskiej Trójki została przyjęta na Uniwersytet Warszawski, gdzie od 1 października będzie studentką Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH). W kręgu zainteresowań humanistycznych Heleny poczesne miejsce zajmuje poezja. Wiersze jej autorstwa były w przeszłości wyróżniane, w tym m.in. podczas XIII edycji Pomorskiego Konkursu Poezji Uczniowskiej “Niektórzy lubią poezję… “.

Szkolna koleżanka Heleny z klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej – Zofia Hejenkowska została natomiast finalistką tegorocznego Projektu. Zofia uzyskała co najmniej 90% z każdego zdawanego egzaminu maturalnego a maksymalną liczbę punktów otrzymała z następujących przedmiotów: ustne – język polski i język angielski, pisemne: język angielski – poziom podstawowy, matematyka – poziom podstawowy i poziom rozszerzony. Od 1 października 2023 roku będzie studentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W dotychczasowych dziewięciu edycjach „Matury na 100 procent” w latach 2014-2022 aż dziesięć osób – 6 absolwentek i 4 absolwentów – z III LO w Gdyni zostało laureatkami lub laureatami Projektu. To prawie najlepszy wynik, bowiem najwięcej absolwentów w gronie laureatów ma V LO w Krakowie. Z województwa pomorskiego poza gdyńską Trójką w finale ogólnopolskim Projektu reprezentowane były dotąd następujące szkoły: Gdańskie Liceum Autonomiczne (5 laureatów), V LO w Gdańsku, I LO w Kościerzynie, I LO w Starogardzie Gdańskim, II LO w Gdańsku i III LO w Gdańsku.

Gala jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent” odbędzie się w piątek 22 września 2023 roku o godz. 11:00 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Gospodarzami Gali są: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego i Rafał Trzaskowski – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Dodajmy, że projektowi „Matura na 100 Procent” przyświeca idea uhonorowania i nagrodzenia tych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy najlepiej w kraju zdali egzaminy maturalne. Celem projektu jest kształtowanie i wspieranie rozwoju poprzez utworzenie systemu wieloletnich stypendiów oraz przez nagrody rzeczowe. Ma to być dodatkową motywacją do nauki dla młodzieży potrafiącej sprostać ponadprzeciętnym wyzwaniom edukacyjnym.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Małgorzata Trasna