Leszczynki: Pozytywnie Wzorowi

0
888

Dwóch uczniów z Leszczynek otrzymało tytuł i nagrodę “Pozytywie Wzorowy”.

Radnych Dzielnicy Leszczynki podczas czerwcowej sesji wyróżnili Maksymiliana Izdebskiego ze Szkoły Podstawowej nr 29 oraz Marka Lewańczyka z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych tytułem „Pozytywnie wzorowy”. Jest to jedyna tego typu nagroda przyznawana w Gdyni.

Celem nagrody jest uhonorowanie młodych osób szczególnie zaangażowanych dla rozwoju dzielnicy i jej mieszkańców w dziedzinie gospodarki, oświaty, kultury, sportu, służby zdrowia i pomocy społecznej. Tytuł „Pozytywnie wzorowy” oraz wyróżnienia są nadawane za konkretne osiągnięcia w danym roku szkolnym lub za długotrwałą, systematyczną, społeczną pracę na rzecz dzielnicy Leszczynki i społeczności lokalnej. Wyróżnione osoby otrzymują dyplom, upominki i bon pieniężny.

Zgłoszenia przyjmowane są przez dyrekcję danej szkoły na specjalnym formularzu do końca miesiąca kwietnia danego roku. Ostateczną decyzję o wyborze laureata podejmuje cała Rada Dzielnicy Leszczynki a ogłoszenie laureatów następuje podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego, przygotowanej przez daną szkołę.

Tytuł „Pozytywnie Wzorowy” otrzymali:

2016 – Agnieszka Reda, Maksymilian Frankowski SP29, Damian Szyniec ZSCiE

2017 – Jakub Łukaszewski SP29, Filip Zioło ZSCiE

2018 – Aleksandra Wilińska SP29, Paweł Baranowski ZSCiE

2019 – Weronika Pawłowska SP29, Szymon Gliszczyński ZSCiE

2020 – Marcin Lewszyk SP29, Tomasz Bartusch ZSCiE

Oprac. Amelia Bielska