Leszczynki: konsultacje w sprawie inwestycji

0
732

Rada Dzielnicy Leszczynki zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zamierzeń inwestycyjno-remontowych na lata 2019- 2023.

 

Konsultacje Rady Dzielnicy Leszczynki odbywać się będą zdalnie od dnia 6 kwietnia 2021 r. Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 6 kwietnia 2021 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Leszczynek. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP oraz na stronie z ogłoszeniem o konsultacjach Rady Dzielnicy Leszczynki na www.gdynia.pl/dzielnice.

Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres email: rada.leszczynki@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji. Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem tj. 13 kwietnia br., nie będą rozpatrywane.

Rada Dzielnicy Leszczynki podjęła w dniu 09.03.2021r. uchwałę nr XIV/23/2021, w której wskazała do konsultacji z mieszkańcami dzielnicy 10 zadań inwestycyjno- remontowych wybranych z listy wstępnych zamierzeń inwestycyjnych Rady Dzielnicy na lata 2019- 2023 i nadała im priorytety od 1 do 10 / od najwyższego do najniższego /:

1. Budowa latarni oświetleniowych przy chodniku pod Estakadą Kwiatkowskiego.
2. Budowa latarni oświetleniowych na terenie parku Zielone Leszczynki.
3. Remont chodnika przy ul. Osada Kolejowa 1A -wymiana nawierzchni chodnika oraz montaż poręczy (projekt BO).
4. latarni oświetleniowych przy Skate Parku.
5. Budowa infrastruktury technicznej – system monitoringu w tunelu Kordeckiego/Ściegiennego oraz wokół SP 29, montaż 15 kamer wraz z centralą.
6. Budowa latarni oświetleniowych przy ul. Morskiej nr 175-179 – plac sportów miejskich.
7. Remont chodnika przy ulicy Działowskiego po stronie nieparzystej budynków.
8. Budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Działdowskiej 12- oświetlenie Pomnika Ofiar I WŚ.
9. Budowa schodów i podjazdów- połączenie pomiędzy ulicą Morską a Orlicz-Dreszera 28.
10. Remont chodnika wzdłuż całej ulicy Grzybowej.

Oprac. Łukasz Strzałkowski