Leszczynki: jest plan inwestycji!

0
546

20 kwietnia obyła się XV zdalna sesja Rady Dzielnicy Leszczynki. Radni ostatecznie zatwierdzili plan inwestycyjno-remontowy na lata 2019-2023!

 

Poprzez platformę internetową zebranie prowadził Łukasz Strzałkowski, Przewodniczący Zarządu. W sesji wzięły udział nowe Radne, pani Krystyna Kaczmarowska, która zastąpiła pana Artura Bienia oraz pani Anna Bohn, która zastąpiła Marzenę Adamowską. W sumie w spotkaniu wzięło udział 14 radnych, którzy przyjęli następujące uchwały:

  • sprawozdanie z pracy Zarządu Rady Dzielnicy za rok 2020
  • sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy za rok 2020
  • zatwierdzenie listy zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023 (poniżej)
  • poparcie kandydatury Łukasza Strzałkowskiego do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego

Lista zadań inwestycyjno-remontowych ostatecznie pozostała bez zmian, gdyż z uwagi na wątpliwości dotyczące autentyczności kilkudziesięciu ankiet nie zdecydowano się na przesunięcia priorytetów. Jednocześnie radni zauważyli, że nawet uwzględnienie wszystkich 53 opinii mieszkańców nie zmieniłaby w kolejności priorytetów. Pozostają więc w kolejności:
1. Budowa latarni oświetleniowych przy chodniku pod Estakadą Kwiatkowskiego
2. Budowa latarni oświetleniowych przy terenie parku Zielone Leszczynki
3. Remont chodnika przy ulicy Osada Kolejowa 1A (wymiana nawierzchni chodnika oraz montaż poręczy)
4. Budowa latarni oświetleniowych przy Skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego
5. Budowa infrastruktury teletechnicznej systemu monitoringu w tunelu Kordeckiego/Ściegiennego oraz wokół SP nr 29 (montaż 15 kamer wraz z centralą)
6.  Budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Morskiej 175-179 – plac sportów miejskich
7.  Remont chodnika przy ulicy Działowskiego po stronie nieparzystej budynków
8 Budowa latarni oświetleniowych przy ulicy Działdowskiej 12 – oświetlenie Pomnika Ofiar I Wojny Światowej
9. Budowa schodów i podjazdów pomiędzy ulicą Morską a Orlicz Dreszera 28
10. Remont chodnika przy ulicy Grzybowej

Poruszono również temat zmian w planie finansowym dzielnicy na rok 2021, szczególnie w kwestii przeniesionych środków z 2020 roku. Swoje propozycje przedłożyło jedynie dwóch radnych, ale niestety inni członkowie Rady nie mieli możliwości zapoznania się z nimi wcześniej, przez co podjęto decyzję o przeniesieniu dyskusji na kolejną sesję.

W wolnych wnioskach zaproponowano między innymi:

  • wystosowanie pisma do UM w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za  odpady
  • zaproszenia na obchody Dnia Ziemi w niedzielę 25 kwietnia
  • organizację obchodów 3 maja pod pomnikiem Ofiar I WŚ

Kolejna sesja Rady Dzielnicy Leszczynki odbędzie się 17 czerwca o godzinie 18:00.
Gościem na sesji był Radny Miasta Jakub Ubych

Oprac. Amelia Bielska