Kurtyna!

0
1068

Odwiedziliśmy dzisiaj Przegląd Teatrów Amatorskich KURTYNA w Małym Kacku.

Podobnie jak w latach poprzednich – także i w tym roku festiwal odbywał się dwuetapowo. W pierwszym etapie wszystkie zainteresowane udziałem grupy teatralne nadsyłały swoje zgłoszenia z których wyłoniono najlepsze zespoły. Dzisiaj odbył się drugi etap – prezentacja spektakli. Pokazane sztuki były rewelacyjne i bardzo pomysłowe.

Oprac. Łukasz Strzałkowski