Koronawirus w Szkole nr 47

0
982

W związku z pozyskaniem informacji o wykryciu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, przeprowadzone zostało dochodzenie epidemiologiczne, którego celem było zidentyfikowanie osób, które powinny zostać objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.

W wyniku poczynionych ustaleń objęto obowiązkiem kwarantanny osoby, których rodzaj styczności z zakażonym pracownikiem oceniony został jako kontakt podwyższonego ryzyka. Na podstawie oszacowanego ryzyka transmisji wirusa w środowisku szkoły, pozostali pracownicy oraz uczniowie oddziałów 4-8 objęci zostali nadzorem epidemiologicznym, trwającym do dnia 2020-09-26. W związku z zaistniałą sytuacją Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Gdyni zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie zdalnej nauki dla oddziałów 4-8 do dnia 2020-09-25. PPIS w Gdyni wniosek ten zaopiniował pozytywnie. Wszystkie osoby pozostające pod nadzorem epidemiologicznym, czyli pracownicy Szkoły nieobjęci kwarantanną oraz wszyscy uczniowie oddziałów 4-8, do dnia 2020-09-26 powinni zawiesić życie towarzyskie i ograniczyć do minimum swoje wyjścia z miejsca zamieszkania. W przypadku zaistnienia konieczności przebywania poza miejscem zamieszkania, ww. osoby zobowiązane są nosić maseczki ochronne oraz zachowywać dystans społeczny. W przypadku konieczności odbycia podróży, winna ona odbywać się transportem własnym, należy bezwzględnie unikać korzystania z transportu publicznego.

Ponadto wszystkie ww. osoby zobowiązane są dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturęciała oraz stale kontrolować swój stan zdrowia. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek zaburzeń zdrowotnych, należy kontaktować się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej orazpoinformować o tym PPIS w Gdyni. Telefony do kontaktu: 605-462-480 –czynny całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia; 58 620-18-38 wewn. 326 lub 329 –czynny do godziny 20:00.

Klasy 0-3 nauczania zintegrowanego, szkolona świetlica i przedszkole funkcjonują w normalnym (stacjonarnym) trybie. Będą też wydawane obiady dzieciom z klas 0-3, które korzystają z żywienia w szkole. Wszystkie stacjonarne zebrania z rodzicami są także odwołane.

Oprac. Paweł Musiał