Kongres dla młodzieży

0
219

Jak sobie radzić z emocjami i wyzwaniami współczesnego świata? Dlaczego świadomość na temat zdrowia psychicznego jest tak istotna? I co z tym ma wspólnego prawidłowe odżywianie i unikanie używek?

Między innymi o tym rozmawiano w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym podczas Kongresu Świadomości Zdrowia Psychicznego. Jego organizatorem była Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni.

Wydarzenie było skierowane przede wszystkim do uczniów i nauczycieli. Miało na celu promować świadomość na temat zdrowia psychicznego. Organizatorzy otrzymali ponad 450 zgłoszeń, ale do udziału mogli zaprosić tylko 300 osób. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych (powyżej 7 klasy), szkół średnich, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, a także dyrektorzy i opiekunowie. Gdyńska młodzież przeżyła dzień pełen inspirujących prelekcji, warsztatów i dyskusji prowadzonych przez ekspertów.

Depresje, zdrowie psychiczne, kryzys tego zdrowia psychicznego są jednym z największych wyzwań cywilizacyjnych naszych czasów. Setki statystyk, badań pokazują, że takie coś jest potrzebne, a spotkania z psychiatrami w szpitalach psychiatrycznych też nam udowadniają, że uświadamianie innych ludzi, młodych, ale również dorosłych, rodziców, nauczycieli, pedagogów, jest bardzo ważnym zadaniem w dzisiejszym świecie – informuje dla gdynia.pl Janek Górecki, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.

W ramach kongresu przygotowano bogaty program – prelekcje, warsztaty oraz panele dyskusyjne prowadzone przez znakomitych ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego. Gośćmi specjalnymi byli m.in. dr Wojciech Glac, dr Marcin Szulc, Urszula Kropidłowska oraz Michał Malinowski. Wśród prelegentów znaleźli się również m.in. przedstawiciele Fundacji POZYTYWNI, dr Leszek Dowgiałło i Agata Rudnik wraz z Emilią Ozgo.

Jednym z prelegentów kongresu był dr Marcin Szulc z Uniwersytetu Gdańskiego z Zakładu Psychologii Osobowości, Psychologii Sądowej. Zapytany o to, skąd wśród młodych ludzi bierze się tak wielkie zainteresowanie używkami.

Celem kongresu było promowanie wiedzy, dzielenie się doświadczeniami oraz wskazywanie praktycznych sposobów radzenia sobie z trudnościami, które mogą wystąpić zarówno u młodzieży, jak i dorosłych. Dla uczniów to była nie tylko okazja do poszerzenia swojej wiedzy, ale także możliwość nawiązania kontaktów z rówieśnikami i specjalistami, którzy mogą stać się cennymi sojusznikami w walce z problemami zdrowia psychicznego. Z kolei dla nauczycieli i pedagogów to doskonała okazja do zdobycia nowej wiedzy, nawiązania kontaktów z ekspertami oraz uzyskania wskazówek, które pomogą w codziennej pracy z młodzieżą. Na wydarzeniu skorzystają również rodzice. Dzięki warsztatom i rozmowom lepiej zrozumieją problemy, z jakimi zmagają się ich dzieci.

Kongres Świadomości Zdrowia Psychicznego to także doskonała okazja do wymiany myśli i opracowania rekomendacji, które zostaną przekazane władzom samorządowym i centralnym. Wyniki tej debaty mogą pomóc w kształtowaniu polityki edukacyjnej i społecznej, mającej na celu wsparcie osób zmagających się z problemami zdrowia psychicznego.

Gdynia pomaga

W naszm mieście już od prawie dwóch lat działa Gdyński Zespół Wsparcie dla Oświaty, którego specjaliści współpracują bezpośrednio z dyrektorami szkół i psychologiami szkolnymi, pomagając dzieciom z problemami w szybkim dotarciu do specjalistów, wspierając nauczycieli, rodziców, a także oferując całą gamę warsztatów z zakresu psychoedukacji.

Dzieci mówiące w języku ukraińskim, profesjonalną pomoc psychologiczną znajdą również w Spilno Gdynia, które poza konsultacjami indywidualnymi oferuje warsztaty i grupy wsparcia (również dla rodziców).

W mieście konsekwentnie rozwijamy Gdyński Program Pomocy Dzieciom prowadzony wspólnie z UNICEF-em. To innowacyjny projekt mający na celu wsparcie psychiczne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli. Dzięki niemu już każde dziecko mieszkające w Gdyni ma szybki dostęp do specjalistów. Najmłodszym oferujemy diagnozy przesiewowe w kierunku zaburzeń neurorozwojowych, działają grupy wsparcia dla dzieci i nastolatków, prowadzona jest również psychoterapia. Ważną częścią działań jest wsparcie dla młodzieży w kryzysie suicydalnym oraz ich rodziców.

Od kilku tygodni w Centrum Riviera można również spotkać streetworkerów, studentów psychologii, którzy zachęcają do rozmowy, pomogą zidentyfikować problem i podpowiedzą gdzie szukać pomocy w przypadku zaburzeń psychicznych czy uzależnienia.

W Gdyni osoby szukające wsparcia mogą zgłosić się do następujących instytucji:

Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Chrzanowskiego 3/5,
Poradni Leczenia Uzależnień, ul. Chrzanowskiego 3/5,
Ośrodka Profilaktyki, Diagnozy i Leczenia Problemów Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodzin. Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Dla Dzieci, ul. Śmidowicza 49,
Poradni Psychologicznej dla Dzieci, ul. Wioślarska 12,
Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Traugutta 9,
Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Esculap”, ul. Chwarznieńska 136/138,
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. komandora podporucznika Jana Grudzińskiego 4,
Centrum Medycy w Sercu Gdyni, ul. Bema 5/2,
Spilno Gdynia, ul. Starowiejska 25,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
PPP 1, ul. L. Staffa 10 (Karwiny),
PPP 2, ul. Chylońska 227 (Cisowa),
PPP 3, ul. Płk Dąbka (Oksywie).

Ważne telefony:

19288 – Młodzieżowy telefon zaufania,
800 70 2222 – Centrum wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym,
116 111 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych,
800 100 100 – Numer Zaufania dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Małgorzata Trasna