Klub Małolata

0
960

Zapraszamy  dzieci w wieku 4-6 lat na zajęcia w Klubie Małolata organizowane Młodzieżowym Domu Kultury. Zapisy bezpośrednio u nauczycieli na zajęciach.

Spotkania przeznaczone są dla najmłodszych uczestników (4 i 5 lat) zainteresowanych zajęciami artystycznymi. Dzieci uczestniczące w nich przygotowane są do aktywnego działania w kulturze i sporcie. Wychowawcy MDK starają się, by maluchy były radosne i twórcze, wyzwalają ekspresję i spontaniczność. Chcą aby wychowankowie dzielnie radzili sobie w przyszłości w szkole, w kontaktach z rówieśnikami. Mieli wysokie poczucie własnej wartości.

Oprac. Joanna Winiarek