Karwiny: bezpieczniej dla pieszych

0
445

Wyłoniono firmę, która wykona oświetlenie i wyniesione przejścia dla pieszych na Karwinach. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pieszych w trzech newralgicznych lokalizacjach na terenie tej dzielnicy.

W ramach inwestycji przewidziano montaż oświetlenia oraz budowę wyniesionych przejść dla pieszych w poniższych lokalizacjach:

  • budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Nałkowskiej, Korzennej i Gojawiczyńskiej wraz z odwodnieniem i doświetleniem przejścia;
  • budowa oświetlenia na ul. Staffa – od skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego do skrzyżowania z ul. Nałkowskiej – oraz ciągów pieszych przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2;
  • budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przebudową układu drogowego, odwodnienia, sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia na ul. Brzechwy.
Adam Skurat – radny Gdyni

Realizacja kolejnych inwestycji na Karwinach jest pozytywną wiadomością, bo rzeczywiście będziemy mogli zobaczyć postępujące zmiany na terenie dzielnicy. Chciałbym podziękować twórcom projektu z Budżetu Obywatelskiego, gdyż te inwestycje wpisują się w poprawę bezpieczeństwa i uspokajają ruch samochodowy – mówi Adam Skurat, radny Gdyni. – Natomiast doświetlenie ul. Staffa oraz ciągu pieszego przed placówką edukacyjną było kluczowe dla radnych dzielnicy Karwiny oraz mieszkańców, dlatego przeznaczono środki inwestycyjne na ten projekt. Ten rok dla Karwin będzie czasem wielkich metamorfoz i to bardzo cieszy mnie jako radnego miasta, ale przede wszystkim jako mieszkańca tej dzielnicy – podsumowuje Skurat.

Pierwsza część inwestycji obejmie skrzyżowanie ulic Nałkowskiej, Korzennej i Gojawiczyńskiej. To newralgiczne przejście łączące Karwiny I i II. Z jednej strony jest to droga do kompleksu edukacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Staffa oraz do przychodni. Z drugiej – prowadzi do przedszkola, przystanku PKM i osiedlowych sklepów.

Drugie zadanie to doświetlenie ul. Staffa oraz budowa chodników przed budynkiem szkoły i przedszkola. Jest to jedna z priorytetowych inwestycji Rady Dzielnicy Karwiny.

Trzecia część inwestycji to budowa wyniesionego przejścia na ul. Brzechwy na trasie pomiędzy Karwinami II i III, która prowadzi do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 oraz Przedszkola Samorządowego nr 6. To odcinek, na którym w ostatnich latach doszło do kilku kolizji z udziałem pieszych.

Zadeklarowany przez wykonawcę czas realizacji zadania to 17 tygodni od dnia podpisania umowy.

Oprac. Mateusz Kalinowski