Karwiny: Prace zakończone!

0
208

Zakończyły się prace przy budowie węzła Karwiny. Trwają procedury odbioru prowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Gdy wszystkie procedury będą zakończone, inwestycja zostanie formalnie przekazana do użytku. Powinno to nastąpić za około 7 tygodni od zakończenia prac, czyli pod koniec grudnia 2023 roku.

Inwestycja miała zostać zrealizowana w drugim kwartale 2023 roku. Jednak ze względu na zmiany w dokumentacji projektowej oraz kolizje w infrastrukturze podziemnej prace zakończyły się 3 listopada br. Opóźnienia w realizacji inwestycji wynikały ze zmian w dokumentacji projektowej wymuszonej przez PKP PLK S.A., co skutkowało koniecznością zmiany dokumentacji projektowej i oczekiwaniem na kolejne pozwolenia na budowę. Na przeszkodzie stało także to, że ENERGA SA nie usunęła kolizji wzdłużnych na całym odcinku budowy, tj. od Górniczej do Racławickiej wraz z ulicą Strzelców. Praktycznie na całym obszarze węzła Karwiny wiele robót spowolniło tempo lub musiało zostać przerwane.

Zakres inwestycji

Cała inwestycja objęła przebudowę skrzyżowań wraz z udogodnieniami dla rowerzystów i pieszych. W sąsiedztwie przystanku PKM Gdynia Karwiny powstanie jednopoziomowy parking typu Park&Ride, na którym znajdzie się miejsce dla 140 samochodów i motocykli (w tym 20 osób poruszającym się na wózkach inwalidzkich). Bike&Ride pomieści zaś co najmniej 50 rowerów, a 600 m dróg dla jednośladów pozwoli swobodnie dotrzeć do i z węzła. Strefa Kiss&Ride umożliwi krótki postój trzem pojazdom. Nowoczesna infrastruktura dla autobusów i trolejbusów, do której prowadzi blisko 3 km buspasów, zapewni sprawne skomunikowanie środków transportu zbiorowego. W ramach inwestycji zadbano też o energooszczędne oświetlenie i zieleń: 35 800 metrów kwadratowych trawników, 140 nowych drzew oraz krzewów i kwiatów. Koszt inwestycji to 98 982 658,80 zł brutto.

Zadanie realizowane jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest pod nazwą: „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny” – faza 1. Wykonawcą inwestycji jest firma MTM.

Oprac. Marek Lutowski