Inkubator pomysłów

0
321

Przełom roku to bardzo intensywny czas dla całego zespołu, a także dla innowatorów Inkubatora pomysłów. Jakie zadania stoją przed pomysłodawcami i animatorkami projektu?

Inkubator pomysłów to projekt Gminy Miasta Gdynia i Fundacji Stocznia, który pomaga znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące włączenia społecznego.

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Inkubator pomysłów to ważne narzędzie, dzięki któremu możemy zbierać ciekawe idee na rzecz włączania osób społecznie wykluczonych. Pomysłodawcy zgłaszają się do nas z rewelacyjnymi pomysłami, które rodzą się z ich doświadczeń i obserwacji i są dzięki temu realnym sposobem na skuteczną pomoc. Tym samym dzięki naszemu wsparciu oraz pracy metodą inkubatora mogą one być przetestowane i tym samym poprawiać jakość życia osób wykluczanych – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Obecnie pod opieką zespołu Inkubatora znajdują się pomysłodawcy z dwóch naborów. – Pracujemy bardzo intensywnie z obiema grupami, każda z nich jest na innym etapie w rozwijaniu swojej innowacji – wyjaśnia Anna Ratajczak, animatorka z gdyńskiego zespołu Inkubatora pomysłów. – Za nami już m.in. spotkanie otwarcia dla drugiego naboru, który dostał się do Inkubatora Pomysłów.

Podczas spotkania pomysłodawcy mogli wziąć udział w grze sieciującej „Podróż Bohatera”. – To innowacja, która powstała w jednym z inkubatorów działających na terenie naszego kraju. Ma na celu wzmacnianie ludzi w ich działalności i połączenie zespołów korzystających z pracy metodą inkubatora – wyjaśnia Anna Ratajczak. – Samo spotkanie otwarcia zostało rozłożone w czasie na dwa dni, a innowatorzy zostali podzieleni na dwie grupy.

Oprócz tego osoby z drugiego naboru mogły skorzystać także z przygotowanych warsztatów metodą Dragon Draming, która wzmacnia poczucie sensu podczas realizacji projektu oraz pozwala na zaangażowanie całego zespołu. W przeciwieństwie do innych metod skupia się – poza planowaniem i wdrażaniem – na całości przedsięwzięcia: od momentu tworzenia wspólnej wizji aż po przetwarzanie końcowych efektów, uczenie się i celebrację. Warsztaty były przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych udziałem w Inkubatorze i miały na celu pomoc w pełnym podejściu do rozwoju swojego pomysłu.

Z kolei pomysłodawcy z pierwszego naboru są w trakcie testowania swoich pomysłów. – Pierwszy nabór powoli szykuje się do przekazania produktów, które powstały w wyniku testowania. My natomiast szykujemy się do realizacji wizyt monitoringowych, co oznacza, że spotkamy się z naszymi innowatorami i na miejscu będziemy konsultować przebieg testowania – mówi Anna Ratajczak. – Mamy trzynaście testujących się pomysłów, a trzy wizyty już za nami. Bardzo się cieszę, że możemy osobiście spotkać się z pomysłodawcami, bo to pozwala nam wzmacniać relacje i lepiej zrozumieć perspektywę.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oprac. Martyna Rodzik